Điều Luật 1 – Môn thể thao Golf, Quy tắc ứng xử và Luật chơi

Các quy tắc cơ bản của Luật Golf được quy định từ Điều Luật 1 đến Điều Luật 4 trong Luật Golf  2019 (Rules of Golf 2019), ấn bản mới nhất của Luật Golf có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Luật Golf được quản lý và ban hành bởi The R&AUSGA (Hiệp hội Golf Hoa Kỳ), đây là 2 tổ chức cùng nhau quản lý môn thể thao Golf trên toàn cầu, bao gồm việc soạn thảo và giải thích Luật Golf.

Điều Luật 1 giới thiệu các nguyên tắc chính của môn Golf cũng như các quy tắc ứng xử cho các Golfer.

1.1 Môn thể thao Golf

Golf được chơi trong một vòng đấu có 18 (hay ít hơn) hố trên sân bằng cách đánh bóng bằng gậy.

Mỗi hố bắt đầu với cú đánh từ khu vực phát bóng và kết thúc khi bóng được đánh vào hố trên khu vực gạt bóng (hoặc khi luật quy định hố đã được kết thúc bằng cách khác).

Đối với mỗi cú đánh, người chơi:

 • Sân thế nào thì chơi thế đó, và
 • Bóng nằm thế nào thì đánh thế đấy.

Tuy nhiên, có các ngoại lệ của luật cho phép người chơi thay đổi các điều kiện trên sân và yêu cầu hoặc cho phép người chơi đánh bóng từ vị trí khác với nơi bóng nằm.

1.2 Tiêu chuẩn ứng xử của người chơi

 1. Cách ứng xử được mong đợi từ tất cả các người chơi

Tất cả người chơi được mong đợi chơi đúng tinh thần thể thao bằng việc:

 • Hành động chính trực – ví dụ như chơi đúng luật, áp dụng tất cả các hình phạt, và trung thực ở tất cả các khía cạnh của cuộc chơi.
 • Thể hiện sự quan tâm đến người khác – ví dụ như chơi với tốc độ nhanh, quan tâm đến an toàn của người khác, và không gây phiền toái đến người chơi khác.
 • Chăm sóc tốt sân – ví dụ như lấp các vết đánh bóng, cào lại bẫy cát, sửa dấu bóng, và không gây hư hỏng không cần thiết cho sân.

Không có chế tài xử phạt nào theo luật khi không hành động theo cách trên, tuy nhiên Ban tổ chức có thể truất quyền thi đấu của người chơi do có hành động trái ngược với tinh thần thể thao nếu phát hiện người chơi đã vi phạm nghiêm trọng trong cách ứng xử.

Các chế tài xử phạt không phải truất quyền thi đấu chỉ có thể được áp dụng cho hành vi ứng xử không đúng mực của người chơi nếu các chế tài xử phạt đó được quy định trong bộ Quy tắc ứng xử.

 1. Quy tắc ứng xử

Ban tổ chức có thể đặt ra tiêu chuẩn riêng về cách ứng xử của người chơi trong bộ Quy tắc ứng xử được đưa ra như là một sự điều chỉnh Luật.

 • Bộ quy tắc có thể bao gồm các chế tài xử phạt khi vi phạm các tiêu chuẩn này, như là một gậy phạt hoặc hình phạt chung.
 • Ban tổ chức cũng có thể truất quyền thi đấu của người chơi nếu thấy có vi phạm nghiêm trọng trong cách ứng xử do không tuân thủ các tiêu chuẩn của bộ Quy tắc.

1.3 Chơi đúng Luật

 1. Nghĩa của Luật và Điều lệ thi đấu

“Luật” có nghĩa là:

 • Các Điều Luật từ  1 đến 24 và các quy định trong Luật Golf, và
 • Bất kỳ  sự điều chỉnh Luật nào mà Ban tổ chức áp dụng cho giải đấu hoặc sân đấu.

Người chơi còn có trách nhiệm tuân thủ “Điều lệ thi đấu” do Ban tổ chức đưa ra (như là điều kiện thi đấu, thể thức và ngày thi đấu, số lượng vòng đấu và số lượng và thứ tự các hố trong vòng đấu).

 1. Cách áp dụng Luật

(1) Trách nhiệm của người chơi trong việc áp dụng luật chơi

Người chơi có trách nhiệm áp dụng Luật đối với chính bản thân họ:

 • Người chơi được mong đợi sẽ nhận biết khi nào họ đã phạm luật và trung thực trong việc áp dụng chế tài xử phạt cho bản thân.
  • Nếu người chơi biết rằng họ đã phạm luật mà cố tình không áp dụng chế tài xử phạt của lỗi đó, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.
  • Nếu hai hay nhiều người chơi hơn cố tình thông đồng với nhau để bỏ qua bất kỳ quy định hay chế tài xử phạt nào mà họ biết phải thực hiện và một trong số họ đã bắt đầu vòng đấu, họ sẽ bị truất quyền thi đấu (kể  cả trong trường hợp họ chưa thực hiện sự đồng thuận đó).
 • Khi cần quyết định các tình huống thực tế, người chơi có trách nhiệm xem xét không chỉ hiểu biết của họ về tình huống đó mà còn tất cả các thông tin liên quan khác.
 • Người chơi có thể yêu cầu hỗ trợ luật từ trọng tài hoặc Ban tổ chức, tuy nhiên nếu không được hỗ trợ kịp thời, người chơi phải tiếp tục cuộc chơi và nêu vấn đề cho trọng tài hoặc Ban tổ chức khi họ có mặt.

(2) Chấp nhận đánh giá hợp lý của người chơi khi xác định một vị trí khi áp dụng luật.

 • Nhiều luật đòi hỏi người chơi xác định một vị trí, điểm, đường thẳng, khu vực hoặc địa điểm khác theo luật, như là:
  • Ước lượng nơi bóng giao cắt ranh giới của khu vực phạt lần cuối cùng.
  • Ước lượng hoặc đo đạc khi thả hoặc đặt bóng khi thực hiện giải thoát, hoặc
  • Đặt lại bóng ở vị trí ban đầu (khi biết hoặc phải ước lượng vị trí đó).
 • Việc xác định vị trí như vậy cần phải được thực hiện nhanh chóng và cần thận nhưng thường không thể chính xác tuyệt đối.
 • Miễn là người chơi làm những gì có thể được mong đợi ở tình huống đó để có sự xác định chính xác, sự đánh giá hợp lý của người chơi sẽ được chấp nhận cho dù nếu sau khi cú đánh được thực hiện, các bằng chứng về hình ảnh hoặc thông tin khác cho thấy sự xác định đó là sai.
 • Nếu người chơi biết việc xác định là sai trước khi cú đánh được thực hiện, người chơi phải sửa lại cho đúng.
 1. Chế tài xử phạt

(1) Các hành động bị xử phạt

Việc xử phạt được áp dụng khi có hành vi vi phạm của chính người chơi hoặc của caddie của họ.

Việc xử phạt còn có thể được áp dụng khi:

 • Một người khác có hành động vi phạm luật nếu được thực hiện bởi người chơi hoặc caddie của họ và người kia làm thế theo yêu cầu hoặc theo sự cho phép của người chơi, hoặc
 • Người chơi thấy một người khác sắp có hành động liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi mà người chơi biết rằng sẽ phạm luật nếu được thực hiện bởi người chơi hoặc caddie của họ và không có hành động cần thiết để từ chối hoặc ngăn chặn việc đó diễn ra.

(2) Các mức độ xử phạt

Các hình phạt là để triệt tiêu bất kỳ lợi thế tiềm tàng nào cho người chơi.

Có ba mức độ xử phạt chính:

 • Một gậy phạt. Hình phạt này được áp dụng cả trong đấu đối kháng và đấu gậy ở một số luật, theo đó (a) lợi thế từ vi phạm là nhỏ hoặc (b) người chơi thực hiện giải thoát có phạt bằng cách đánh bóng từ một nơi khác với nơi bóng gốc nằm.
 • Hình phạt chung (Thua hố trong đấu đối kháng, hai gậy phạt trong đấu gậy). Hình phạt này được áp dụng đối với vi phạm của đa số các luật, khi lợi thể lớn hơn việc chỉ áp dụng một gậy phạt.
 • Truất quyền thi đấu. Trong cả đấu đối kháng và đấu gậy, người chơi có thể bị truất quyền thi đấu khỏi giải đấu đối với một số hành động hoặc vi phạm luật liên quan đến vi phạm nghiêm trọng trong cách ứng xử hoặc khi lợi thế là quá lớn để điểm số của người chơi được xem là hợp lệ.

(3) Không được phép thay đổi chế tài xử phạt

Các chế tài xử phạt cần được áp dụng theo như quy định của luật:

 • Người chơi hoặc Ban tổ chức không có quyền áp dụng chế tài xử phạt theo cách khác nhau, và
 • Việc áp dụng sai chế tài xử phạt hoặc không áp dụng chế tài xử phạt chỉ được giữ nguyên nếu đã quá trễ để sửa đổi.

Trong thi đấu đối kháng, người chơi và đối thủ có thể đồng ý với nhau về cách giải quyết một vấn đề miễn là họ không cố tình thỏa thuận áp dụng Luật sai cách.

(4) Áp dụng chế tài xử phạt cho nhiều lỗi vi phạm

Nếu người chơi vi phạm nhiều lỗi hoặc một lỗi nhiều lần trước khi có một hành động can thiệp (như là thực hiện củ đánh hoặc nhận ra vi phạm), hình phạt được áp dụng phụ thuộc vào những gì người chơi đã làm:

 • Khi nhiều vi phạm do các hành động không liên quan với nhau. Người chơi nhận hình phạt riêng cho mỗi vi phạm.
 • Khi nhiều vi phạm do một hành động riêng lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau. Người chơi chỉ nhận một hình phạt, tuy nhiên nếu hành động hoặc nhiều hành động vi phạm nhiều luật với các hình phạt khác nhau, hình phạt ở mức độ cao hơn sẽ được áp dụng. Ví dụ:
  • Nhiều vi phạm về quy trình. Nếu một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau của người chơi vi phạm nhiều hơn một yêu cầu về quy trình đánh dấu, nhấc, làm sạch, thả, đặt lại hoặc đặt bóng với hình phạt là một gậy, như là vừa nhấc bóng mà không đánh dấu vị trí và vừa làm sạch bóng khi không được phép, người chơi sẽ nhận tổng cộng một gậy phạt.
  • Đánh bóng được thay thế không đúng ở sai vị trí. Trong đấu gậy, nếu người chơi đánh bóng được thay thế khi không được phép vi phạm Điều Luật 6.3b và đồng thời đánh bóng đó ở sai vị trí vi phạm Điều Luật 14.7a, người chơi sẽ nhận tổng cộng hai gậy phạt.
  • Nhiều vi phạm về quy trình kết hợp với thay thế bóng / sai vị trí. Trong đấu gậy, nếu một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau của người chơi vi phạm một hoặc nhiều yêu cầu về quy trình mà chế tài xử phạt là một gậy và đồng thời cũng vi phạm một hoặc cả hai luật về việc đánh bóng được thay thế không đúng và đánh bóng sai vị trí, người chơi sẽ nhận tổng cộng hai gậy phạt.

Tuy nhiên, bất kỳ gậy phạt nào mà người chơi nhận do thực hiện giải thoát có chế tài xử phạt (như là một gậy phạt theo Điều Luật 17.1, 18.1 và 19.2) sẽ luôn được cộng thêm vào các hình phạt khác./.