Điều Luật 10 – Chuẩn bị và thực hiện cú đánh; Lời khuyên và hỗ trợ; Caddie

Điều Luật 10 quy định cách chuẩn bị và thực hiện cú đánh, bao gồm lời khuyên và các sự hỗ trợ khác mà người chơi có thể nhận từ người khác (bao gồm caddie).

Nguyên tắc cơ bản của golf là môn thể thao cần kỹ năng và thử thách cá nhân.

10.1 Thực hiện cú đánh

Điều Luật 10.1 quy định cách thực hiện cú đánh và một số hành động bị cấm. Cú đánh được thực hiện bằng cách đánh vào bóng đúng cách bằng đầu gậy. Thử thách chính là việc hướng và điều khiển chuyển động của toàn bộ gậy bằng cách swing gậy một cách tự do, không neo gậy.

 1. Đánh bóng đúng cách

Khi thực hiện cú đánh:

 • Người chơi phải đánh bóng đúng cách bằng đầu gậy để chỉ có va chạm nhất thời giữa gậy và bóng và phải không đẩy, kéo hoặc móc bóng.
 • Nếu gậy của người chơi vô tình chạm bóng nhiều hơn một lần, chỉ tính một cú đánh và không bị phạt.
 1. Neo gậy

Khi thực hiện cú đánh, người chơi không được neo gậy một cách:

 • Trực tiếp, bằng cách từ gậy hoặc tay nắm gậy vào một bộ phận của cơ thể (trừ trường hợp người chơi có thể tì gây hoặc tay nắm gậy vào bàn tay hoặc cánh tay), hoặc
 • Gián tiếp, qua một điểm neo, bằng cách tì cánh tay vào một bộ phận của cơ thể để sử dụng tay nắm gậy như là một điểm cố định mà tay kia có thể swing gậy xung quanh đó.

Nếu gậy của người chơi, tay nắm gậy hoặc cánh tay chỉ khẽ chạm cơ thể hoặc trang phục khi thực hiện cú đánh, mà không tì vào người, sẽ không vi phạm luật này.

Đối với luật này, cánh tay là phần của tay bên dưới cùi chỏ và bao gồm cả cổ tay.

 1. Thực hiện cú đánh khi đứng vuông góc hoặc trên hướng đánh

Người chơi không được thực hiện cú đánh ở thế đứng mà họ cố tình đặt mỗi chân ở một bên của hướng đánh, hoặc cố tình chạm một chân vào hướng đánh hoặc đường kéo dài của hướng đánh về phía sau bóng.

Chỉ riêng với điều luật này, hướng đánh không bao gồm một khoảng cách hợp lý hai bên.

 Ngoại lệ – Không bị phạt nếu thế đứng là vô tình hoặc để tránh hướng đánh của người chơi khác.

 1. Đánh bóng đang chuyển động

Người chơi không được thực hiện cú đánh vào bóng đang chuyển động:

 • Bóng trong cuộc đang “chuyển động” khi nó không nằm yên ở một vị trí.
 • Nếu bóng đã nằm yên mà lắc lư (hoặc còn gọi là đu đưa) rồi nằm yên hoặc quay lại vị trí ban đầu, bóng được xem như vẫn nằm yên và không phải là bóng đang chuyển động.

Tuy nhiên, có ba ngoại lệ mà sẽ không bị phạt:

Ngoại lệ 1 – Bóng chỉ bắt đầu chuyển động sau khi người chơi bắt đầu backswing của cú đánh: Thực hiện cú đánh vào bóng đang chuyển động trong tình huống này được quy định ở Điều Luật 9.1b, không phải luật này.

 Ngoại lệ 2 – Bóng rơi khỏi Tee: Thực hiện cú đánh vào bóng đang rơi khỏi tee được quy định ở Điều Luật 6.2b(5), không phải luật này.

Ngoại lệ 3 – Bóng đang chuyển động trong nước: Khi bóng đang chuyển động trong nước đọng tạm thời hoặc trong nước trong khu vực phạt:

 • Người chơi có thể thực hiện cú đánh vào bóng đang chuyển động mà không bị phạt, hoặc
 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát theo Điều Luật 16.1 hoặc 17, và có thể nhấc
  bóng đang chuyển động.

Trong mỗi trường hợp, người chơi không được làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý (xem Điều Luật 5.6a) để gió hoặc dòng nước di chuyển bóng đến vị trí tốt hơn.

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 10.1: Hình phạt chung.

Trong đấu gậy, cú đánh vi phạm luật này được tính và người chơi nhận thêm hai gậy phạt.

10.2 Lời khuyên và sự hỗ trợ khác

Một thử thách cơ bản của người chơi là việc quyết định chiến thuật và chiến lược khi chơi. Do đó, sẽ có các hạn chế đối với lời khuyên và sự hỗ trợ khác nhau mà người chơi có thể nhận trong một vòng đấu.

 1. Lời khuyên

Trong vòng đấu, người chơi không được:

 • Cho lời khuyên đến bất kỳ ai đang chơi trong giải đấu trên sân,
 • Hỏi lời khuyên của bất kỳ ai, trừ caddie của người chơi, hoặc\
 • Chạm vào trang thiết bị của người chơi khác để biết thông tin mà sẽ là lời khuyên nếu được cho bởi hoặc hỏi từ người chơi khác (như là chạm vào gậy hoặc túi gậy của người chơi khác để nhìn xem cây nào đang được sử dụng).

Điều này không được áp dụng trước vòng đấu, khi cuộc chơi bị dừng theo Điều Luật 5.7a hoặc giữa các vòng đấu.

Xem Điều Luật 22, 23 và 24 (trong các thể thức chơi liên quan đến đồng đội, người chơi có thể cho đồng đội hoặc caddie của đồng đội lời khuyên và có thể hỏi lời khuyên của đồng đội hoặc caddie của họ).

 1. Các hỗ trợ khác

(1) Chỉ hướng đánh đối với bóng nằm ở bất kỳ đâu trừ khu vực gạt bóng.

Người chơi có thể được chỉ hướng đánh bằng cách:

 • Có caddie của họ hoặc bất kỳ người nào đứng trên hoặc gần với hướng đánh của người chơi để chỉ nó, tuy nhiên người đó phải rời đi chỗ khác trước khi cú đánh được thực hiện.
 • Đặt một vật (ví dụ như túi gậy hoặc cái khăn) xuống sân để chỉ hướng đánh, tuy nhiên vật đó phải được dời đi trước khi cú đánh được thực hiện.

(2) Chỉ hướng đánh đối với bóng nằm trên khu vực gạt bóng. Trước khi thực hiện cú đánh, chỉ người chơi và caddie của họ có thể chỉ hướng đánh, với các hạn chế sau:

 • Người chơi và caddie có thể chạm vào khu vực gạt bóng bằng tay, chân hoặc bất kỳ vật gì mà họ đang cầm, nhưng không được cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh vi phạm Điều Luật 8.1a, và
 • Người chơi và caddie không được đặt một vật xuống bất kỳ đâu, trên hoặc ngoài khu vực gạt bóng để chỉ hướng đánh. Điều này không được phép cho dù nếu vật thể đó được dời đi trước khi cú đánh được thực hiện.

Khi cú đánh đang được thực hiện, caddie không được cố tình đứng ở vị trí trên hoặc gần với hướng đánh của người chơi hoặc làm việc gì (như là chỉ một điểm trên khu vực gạt bóng để chỉ hướng đánh.

Ngoại lệ – Caddie đang giữ cờ: Caddie có thể đứng ở vị trí trên hoặc gần hướng đánh của người chơi để giữ cờ.

(3) Không đặt vật thể xuống sân để hỗ trợ tạo thế đứng. Người chơi không được tạo thế đứng cho cú đánh bằng cách sử dụng một vật thể được đặt xuống sân bởi hoặc cho người chơi để hỗ trợ chỉnh vị trí chân hoặc cơ thể của họ, như là đặt một cây gậy xuống mặt đất để chỉ hướng đánh.

Nếu người chơi tạo thế đứng vi phạm luật này, họ không thể tránh bị phạt bằng cách rời khỏi thể đứng và dời vật thể đi.

(4) Hạn chế của việc Caddie đứng sau người chơi. Khi người chơi bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh và cho đến khi cú đánh được thực hiện:

 • Caddie của người chơi không được cố tình đứng ở vị trí trên hoặc gần với đường nối dài của hướng đánh về phía sau bóng với bất kỳ lý do nào.
 • Nếu người chơi tạo thế đứng vi phạm luật này, họ không thể tránh bị phạt bằng cách rời đi chỗ khác.

Ngoại lệ – Bóng trên khu vực gạt bóng: Khi bóng của người chơi nằm trên khu vực gạt bóng, sẽ không bị phạt theo luật này nếu người chơi rời khỏi thể đứng và không bắt đầu vào lại thế đứng cho đến khi caddie rời đi chỗ khác.

Xem Điều Luật 22, 23 và 24 (trong các thể thức chơi đồng đội, đồng đội và Caddie của đồng đội của người chơi có thể thực hiện các hành động với cùng các hạn chế) giống với các hành động mà caddie của người chơi có thể thực hiện theo Điều Luật 10.2b(2) và (4).

(5) Hỗ trợ và bảo vệ khỏi các yếu tố thiên nhiên. Người chơi không được thực hiện cú đánh.

 • Trong lúc nhận sự hỗ trợ vật lý từ caddie của họ hoặc bất kỳ người nào, hoặc
 • Có caddie của họ hoặc bất kỳ người hoặc vật thế nào được bố trí để bảo vệ họ khỏi nắng, mưa, gió hoặc các yếu tố thiên nhiên khác.

Trước khi cú đánh được thực hiện, sự hỗ trợ và bảo vệ như trên được cho phép, trừ khi bị cấm bởi Điều Luật 10.2b(3) và (4).

Điều Luật này không cấm người chơi tự bảo vệ họ khỏi các yếu tố thiên nhiên khi đang thực hiện cú đánh, như là mặc trang phục bảo vệ hoặc tự cầm dù che đầu của họ.

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 10.2: Hình phạt chung.

10.3 Caddie

Người chơi có thể có một caddie để mang gậy của người chơi và cho họ lời khuyên và các sự hỗ trợ khác trong vòng đấu, nhưng có các hạn chế trong những việc caddie được phép làm. Người chơi chịu trách nhiệm đối với các hành động của caddie trong vòng đấu và sẽ bị phạt nếu caddie vi phạm luật.

 1. Caddie có thể hỗ trợ người chơi trong vòng đấu

(1) Người chơi chỉ được phép có một Caddie tại một thời điểm. Người chơi có thể có một caddie để mang, vận chuyển hoặc lấy gậy cho họ, đưa ra lời khuyên và hỗ trợ họ bằng các cách được cho phép trong một vòng đấu, nhưng với các hạn chế sau:

 • Người chơi không được có nhiều hơn một caddie tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Người chơi có thể thay đổi caddie trong một vòng đấu, nhưng không được làm như vậy một cách tạm thời với mục đích duy nhất là để nhận lời khuyên của caddie mới.

Cho dù người chơi có hoặc không có caddie, một người nào khác đi bộ hoặc đi xe cùng với người chơi hoặc mang các đồ vật khác cho người chơi (như là áo mưa, dù hoặc thức ăn và đồ uống) sẽ không phải là caddie của người chơi trừ khi họ được gọi như thể bởi người chơi hoặc đồng thời mang, vận chuyển hoặc lấy gậy cho người chơi.

(2) Hai hoặc nhiều người chơi hơn có thể sử dụng chung một caddie. Khi có vấn đề luật liên quan đến một hành động cụ thể của caddie chung mà cần phải quyết định hành động đó được thực hiện cho người chơi nào:

 • Nếu hành động của caddie được thực hiện theo yêu cầu cụ thể của một người chơi đang sử dụng caddie chung, hành động đó được thực hiện cho người chơi đó.
 • Nếu không có người chơi nào yêu cầu cụ thể hành động đó, hành động đó được xem như được thực hiện cho người chơi đang sử dụng caddie chung mà có bóng có liên quan.

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 10.3a:

 • Người chơi nhận hình phạt chung cho mỗi hố mà họ được hỗ trợ bởi nhiều hơn một caddie ở bất kỳ thời điểm nào.
 • Nếu vi phạm diễn ra hoặc tiếp diễn giữa hai hố, người chơi nhận hình phạt chung hố tiếp theo.
 1. Caddie có thể làm gì

Đây là ví dụ những việc mà caddie được phép và không được phép làm:

(1) Hành động luôn được phép. Caddie luôn có thể có các hành động sau khi được luật cho phép:

 • Mang, vận chuyển và lấy gậy và các trang thiết bị khác của người chơi (kể cả việc lái xe hoặc kéo xe đẩy).
 • Tìm bóng của người chơi (Điều Luật 7.1).
 • Cho thông tin, lời khuyên và các hỗ trợ khác trước khi cú đánh được thực hiện (Điều Luật 10.2a và 10.2b).
 • Cào cát trong bẫy cát hoặc có các hành động khác nhằm chăm sóc sân (Điều Luật 12.2b(2) và (3) và Ngoại lệ của Điều Luật 8.2 và 8.3).
 • Loại bỏ cát và đất rời và sửa chữa các hư hỏng trên khu vực gạt bóng (Điều Luật 13.1c).
 • Rút hoặc giữ cờ (Điều Luật 13.2b). Đánh dấu vị trí bóng của người chơi và nhấc và đặt lại bóng trên khu vực gạt bóng (Điều Luật 14.2b và Ngoại lệ của Điều Luật 14.1b).
 • Làm sạch bóng của người chơi (Điều Luật 14.1c).
 • Loại bỏ vật thể tự nhiên rời và vật cản di dời được (Điều Luật 15.1 và 15.2).

(2) Hành động chỉ được phép khi có uỷ quyền của người chơi. Caddie chỉ có thể thực hiện các hành động sau khi luật cho phép người chơi thực hiện và chỉ khi có ủy quyền của người chơi (phải ủy quyền mỗi lần chứ không được ủy quyền một lần cho cả vòng đấu):

 • Khôi phục các điều kiện bị làm xấu đi sau khi bóng của người chơi đã đến nằm yên (Điều Luật 8.1d).
 • Khi bóng của người chơi ở bất kỳ đâu trừ khu vực gạt bóng nhấc bóng của người chơi khi luật yêu cầu bóng phải được đặt lại hoặc sau khi người chơi đã quyết định sẽ thực hiện giải thoát theo một luật nào đó (Điều Luật 14.3).

(3) Hành động không được phép. Caddie không được phép thực hiện các hành động sau cho người chơi:

 • Thừa nhận cú đánh tiếp theo, một hố hoặc trận đấu cho đối thủ hoặc đồng ý kết quả trận đấu với đối thủ (Điều Luật 3.2).
 • Cố tình đứng trên hoặc gần đường nối dài của hướng đánh về phía sau
  bóng của người chơi khi người chơi bắt đầu vào thế đứng cho cú đánh và cho đến khi cú đánh được thực hiện (Điều Luật 10.2b(4)) hoặc có các hành động bị cấm bởi Điều Luật 10.2b.
 • Đặt lại bóng, trừ khi caddie là người đã nhấc hoặc làm di chuyển bóng (Điều Luật 14.2b).
 • Thả hoặc đặt bóng trong khu vực giải thoát (Điều Luật 14.3).
 • Quyết định thực hiện giải thoát theo luật (ví dụ như xem bóng là không đánh được theo Điều Luật 19 hoặc thực hiện giải thoát từ điều kiện sân bất thường hoặc khu vực phạt theo Điều Luật 16.1 và 17); caddie có thể khuyên người chơi làm các việc này, nhưng người chơi phải là người quyết định.
 1. Người chơi chịu trách nhiệm về các hành động và vi phạm của caddie

Người chơi chịu trách nhiệm về các hành động của caddie của họ cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Điều Luật 5.7a, nhưng không phải trước hoặc sau vòng đấu.

Nếu hành động của caddie vi phạm luật hoặc sẽ vi phạm luật nếu hành động đó được thực hiện bởi người chơi, người chơi sẽ bị phạt theo luật đó.

Khi việc áp dụng luật phụ thuộc vào việc người chơi có ý thức được một số sự kiện nào đó, sự hiểu biết của người chơi được xem như bao gồm cả hiểu biết của caddie của họ./.