Điều Luật 14 – Quy trình xử lý bóng; Đặt lại bóng; Thả bóng trong khu vực giải thoát; Đánh bóng sai vị trí

Điều Luật 14 bao gồm quy trình xử lý bóng; Đánh dấu, nhấc lên và làm sạch bóng; Đặt lại bóng; Thả bóng trong khu vực giải thoát; Đánh bóng sai vị trí.

Điều Luật 14 quy định khi nào và làm thế nào người chơi có thể đánh dấu vị trí bóng đang nằm yên; nhấc lên và làm sạch bóng; và làm sao để đưa bóng quay lại trong cuộc để bóng có thể được đánh đúng vị trí.

 • Khi bóng đã bị nhấc hoặc di chuyển cần được đặt lại, chính bóng đó phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó.
 • Khi thực hiện giải thoát không phạt hoặc có phạt, một bóng được thay thế hoặc bóng gốc phải được thả trong một khu vực giải thoát cụ thể.

Lỗi trong lúc thực hiện quy trình trên có thể được sửa mà không bị phạt trước khi bóng được đánh, tuy nhiên người chơi sẽ bị phạt nếu họ đánh bóng sai vị trí.

14.1 Đánh dấu, nhấc và làm sạch bóng

Luật này được áp dụng cho việc cố tình nhấc bóng đang nằm yên của người chơi, bao gồm việc cầm bóng lên bằng tay, xoay bóng hoặc cố tình làm nó di chuyển khỏi vị trí.

 1. Vị trí bóng sẽ được nhấc lên và đặt lại phải được đánh dấu

Trước khi nhấc bóng theo một luật mà luật đó yêu cầu bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó, người chơi phải đánh dấu vị trí bóng, nghĩa là:

 • Đặt một vật đánh dấu bóng ngay phía sau hoặc ngay cạnh bóng, hoặc
 • Giữ một cây gậy trên mặt đất ngay phía sau hoặc ngay cạnh bóng.

Nếu vị trí bóng được đánh dấu bằng vật đánh dấu bóng, sau khi đặt lại bóng người chơi phải bỏ vật đánh dấu bóng đi trước khi thực hiện cú đánh.

Nếu người chơi nhấc bóng mà không đánh dấu vị trí của nó, đánh dấu vị trí sai cách hoặc thực hiện cú đánh với vật đánh dấu bóng còn tại chỗ, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 13c(4).

Khi nhấc bóng để thực hiện giải thoát theo một luật nào đó, người chơi không cần đánh dấu vị trí trước khi nhấc bóng.

 1. Ai có thể nhấc bóng

Bóng của người chơi chỉ có thể được nhấc theo luật bởi:

 • Người chơi, hoặc
 • Bất kỳ người nào mà người chơi ủy quyền, tuy nhiên việc ủy quyền đó phải được thực hiện mỗi lần trước khi bóng được nhấc chứ không được ủy quyền chung cho cả vòng đấu.

Ngoại lệ – Caddie có thể nhấc bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng mà không cần ủy quyền: Khi bóng của người chơi nằm trên khu vực gạt bóng, caddie của họ có thể nhấc bóng mà không cần ủy quyền của người chơi.

Nếu caddie nhấc bóng mà không được ủy quyền khi bóng ở bất kỳ nơi đâu trừ khu vực gạt bóng, người chơi sẽ nhận một gậy phạt (xem Điều Luật 9.4).

 1. Làm sạch bóng

Bóng được nhấc từ khu vực gạt bóng luôn có thể được làm sạch (xem Điều Luật 13.1b).

Bóng được nhấc từ chỗ khác luôn có thể được làm sạch trừ khi nó được nhấc:

 • Để kiểm tra xem có bị cắt hoặc nứt. Không được phép làm sạch (xem Điều Luật 4.2c(1)).
 • Để xác định bóng. Được phép làm sạch đến mức độ cần thiết để xác định bóng (xem Điều Luật 7.3).
 • Vì ảnh hưởng đến cuộc chơi. Không được phép làm sạch (xem Điều Luật 15.3b(2)).
 • Để kiểm tra nếu nằm trong điều kiện được giải thoát. Không được phép làm sạch, trừ khi người chơi sau đó thực hiện giải thoát theo một luật nào đó (xem Điều Luật 16.4).

Nếu người chơi làm sạch bóng khi không được phép, họ sẽ nhận một gậy phạt.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

Xem Điều Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Điều Luật 23,5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

14.2 Đặt lại bóng

Luật này được áp dụng bất kỳ khi nào bóng bị nhấc lên hoặc di chuyển và luật yêu cầu bóng phải được đặt lại ở một vị trí.

 1. Phải sử dụng bóng gốc

Phải sử dụng bóng gốc khi đặt lại bóng.

Ngoại lệ – Có thể sử dụng bóng khác khi:

 • Bóng gốc không thể được thu hồi với nỗ lực hợp lý và trong vài giây, miễn là người chơi không cố tình làm cho bóng không thu hồi được,
 • Bóng gốc bị cắt hoặc nứt (xem Điều Luật 4.2c),
 • Cuộc chơi được tiếp tục sau khi đã được dừng (xem Điều Luật 5.7d), hoặc
 • Bóng gốc đã bị đánh bởi một người chơi khác như là bóng sai (xem Điều Luật 6,3c(2).
 1. Ai phải đặt lại bóng và phải đặt lại bóng thế nào

(1) Ai có thể đặt lại bóng: Bóng của người chơi phải được đặt lại theo luật chỉ bởi:

 • Người chơi, hoặc
 • Bất kỳ người nào đã nhấc bóng hoặc làm bóng di chuyển (cho dù nếu người đó không được phép làm thế theo luật).

Nếu người chơi đánh bóng được đặt lại bởi một người không được phép, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

(2) Phải đặt lại bóng thế nào. Bóng phải được đặt lại bằng cách đặt nó xuống ở vị trí được yêu cầu và buông nó ra để nó có thể nằm yên ở đó.

Nếu người chơi đánh bóng được đặt lại không đúng cách nhưng đúng chỗ, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

 1. Vị trí đặt lại bóng

Bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng), trừ khi bóng phải được đặt lại ở vị trí khác theo Điều Luật 14.2d(2) và 14.2e.

Nếu bóng đã nằm yên trên, dưới hoặc tựa vào bất kỳ vật cản cố định, vật thể thuộc sân, vật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt nào:

 • Vị trí” của bóng bao gồm vị trí theo phương thẳng đứng của nó so với mặt đất.
 • Nghĩa là bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó trên, dưới hoặc tựa vào vật thể đó.

Nếu bất kỳ vật thể tự nhiên rời nào bị di dời do việc nhấc hoặc di chuyển bóng hoặc trước khi bóng được đặt lại, không cần đặt chúng lại.

Đối với các hạn chế trong việc loại bỏ vật thể tự nhiên rời trước khi đặt lại bóng đã được nhắc hoặc di chuyển, xem Ngoại lệ 1, Điều Luật 15.1a.

 1. Đặt lại bóng ở đâu khi thế nằm ban đầu bị thay đổi

Nếu thế nằm của một bóng đã được nhấc hoặc di chuyển mà phải được đặt lại bị thay đổi, người chơi phải đặt lại bóng theo cách sau:

(1) Bóng ở trong cát. Khi bóng nằm trong bẫy cát hoặc bất kỳ đâu trên sân:

 • Khi đặt lại bóng ở vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 14.2c), người chơi phải tái tạo thế nằm ban đầu tốt nhất có thể.
 • Khi tái tạo thế nằm, người chơi có thể để một phần nhỏ của bóng có thể nhìn thấy được nếu trước đó bóng bị bao phủ bởi cát.

Nếu người chơi không tái tạo thế nằm của bóng vi phạm luật này, người chơi sẽ đánh bóng sai vị trí.

(2) Bóng ở bất kỳ đâu trừ trong cát. Khi bóng nằm ở bất kỳ đâu trừ trong cát, người chơi phải đặt lại bóng bằng cách đặt nó ở điểm gần nhất có thể nằm tương tự như thế nằm ban đầu mà:

 • Trong vòng một chiều dài gậy đo từ vị trí ban đầu của nó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 142c),
 • Không gần hố cờ hơn, và
 • Trong cùng khu vực sân với điểm đó.

Nếu người chơi biết thế nằm ban đầu bị thay đổi nhưng không biết thế nằm ban đầu ra sao, người chơi phải ước lượng thế nằm ban đầu và đặt lại bóng theo (1) và (2).

Ngoại lệ – Đối với thế nằm bị thay đổi khi cuộc chơi bị dừng và bóng đã được nhấc lên, xem Điều Luật 5.7d.

 1. Phải làm gì nếu bóng được đặt lại không nằm yên ở vị trí ban đầu

Nếu người chơi có đặt lại bóng nhưng nó không nằm yên ở vị trí ban đầu, người chơi phải thử lần thứ hai.

Nếu bóng vẫn không nằm yên ở điểm đó, người chơi phải đặt lại bóng bằng cách đặt nó ở điểm gần nhất nơi bóng có thể nằm yên, với các hạn chế sau, phụ thuộc vào vị trí ban đầu của nó:

 • Điểm đó phải không gần hố cờ hơn.
 • Vị trí ban đầu trong khu vực chung. Điểm gần nhất phải ở trong khu vực chung.
 • Vị trí ban đầu trong bẫy cát hoặc khu vực phạt. Điểm gần nhất phải ở trong cùng bẫy cát hoặc khu vực phạt đó.
 • Vị trí ban đầu trên khu vực gạt bóng. Điểm gần nhất phải ở trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 14.2: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 147a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

Xem Điều Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Điều Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

14.3 Thả bóng trong khu vực giải thoát

Điều Luật này được áp dụng bất kỳ khi nào người chơi phải thả bóng khi thực hiện giải thoát theo một luật, kể cả khi người chơi phải hoàn thành việc giải thoát bằng cách đặt bóng theo Điều Luật 14.3c(2).

Nếu người chơi cải thiện khu vực giải thoát trước hoặc trong lúc thả bóng, xem Điều Luật 8.1.

 1. Có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác

Người chơi có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác.

Có nghĩa là người chơi có thể sử dụng bất kỳ bóng nào mỗi lần họ thả hoặc đặt bóng theo luật này.

 1. Phải thả bóng đúng cách

Người chơi phải thả bóng đúng cách, nghĩa là tất cả ba điều sau:

(1) Người chơi phải thả bóng. Bóng phải được thả chỉ bởi người chơi. Cả caddie của người chơi hoặc bất kỳ người nào khác đều không thể thả bóng.

(2) Bóng phải được thả thẳng xuống từ độ cao ngang gối mà không chạm vào người chơi hoặc trang thiết bị. Người chơi phải thả bóng ra từ độ cao ngang gối để bóng:

 • Rơi thẳng xuống, mà người chơi không được ném, xoay hoặc lăn bóng hoặc sử dụng một chuyển động khác để có thể gây ảnh hưởng đến nơi bóng sẽ đến nằm yên, và
 • Không chạm vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể hoặc trang thiết bị của người chơi trước khi chạm đất.

Độ cao ngang gối” là độ cao của đầu gối người chơi khi đứng thẳng.

Thả bóng từ độ cao ngang gối

Hình 14.3b: Thả bóng từ độ cao ngang gối

Bóng phải được thả thang xuống từ độ cao ngang gối. “Độ cao ngang gối” là độ cao của đầu gối người chơi khi đứng thẳng. Tuy nhiên, người chơi không phải đứng thẳng khi thả bóng.

(3) Bóng phải được thả bên trong khu vực giải thoát. Bóng phải được thả bên trong khu vực giải thoát. Người chơi có thể đứng bên trong hoặc bên ngoài khu vực giải thoát khi thả bóng.

Nếu bóng được thả không đúng cách vi phạm một hoặc nhiều yêu cầu trong ba yêu cầu ở trên:

 • Người chơi phải thả bóng lại đúng cách, và không có giới hạn về số lần người chơi phải làm thế.
 • Bóng thả sai cách không được tính là một trong hai lần thả theo yêu cầu trước khi bóng phải được đặt theo Điều Luật 14.3c(2).

Nếu người chơi không thả bóng lại mà thực hiện cú đánh từ nơi bóng đến nằm yên sau khi được thả sai cách:

 • Nếu bóng được đánh từ khu vực giải thoát, người chơi sẽ nhận một gậy phạt (tuy nhiên không đánh bóng sai vị trí theo Điều Luật 14.7a).
 • Tuy nhiên, nếu bóng được đánh từ bên ngoài khu vực giải thoát, hoặc sau khi bóng được đặt thay vì thả như yêu cầu (không quan trọng nơi bóng được đánh), người chơi sẽ nhận hình phạt chung.
 1. Bóng được thả đúng cách phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát

Luật này chỉ được áp dụng khi bóng được thả đúng cách theo Điều Luật 14.3b.

(1) Người chơi đã hoàn thành việc giải thoát khi bóng được thả đúng cách đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát. Bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát.

Cho dù bóng, sau khi chạm đất, chạm vào bất kỳ người, trang thiết bị hoặc tác động bên ngoài khác nào trước khi nằm yên:

 • Nếu bóng đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát, người chơi đã hoàn thành việc giải thoát và phải đánh bóng từ nơi nó nằm.
 • Nếu bóng đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải sử dụng quy trình ở Điều Luật 14.3c(2).

Trong mỗi trường hợp, không có phạt cho bất kỳ người chơi nào nếu bóng thả đúng cách vô tình chạm bất kỳ người, trang thiết bị hoặc tác động bên ngoài khác nào trước khi nằm yên.

Ngoại lệ – Khi bóng được thả đúng cách bị cố tính làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người nào: Để biết cần phải làm gì khi bóng được thả bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người nào trước khi bóng nằm yên, xem Điều Luật 14.3d.

(2) Làm gì nếu bóng được thả đúng cách đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát. Nếu bóng đến năm yên bên ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải thử bóng lại đúng cách lần thứ hai.

Nếu bóng đó cũng đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải hoàn thành việc giải thoát bằng cách đặt bóng theo quy trình đặt lại bóng của Điều Luật 14.2b(2) và 14.2e:

 • Người chơi phải đặt bóng ở vị trí bóng chạm đất đầu tiên trong lần thả thứ hai.
 • Nếu bóng được đặt không nằm yên ở vị trí đó, người chơi phải đặt bóng ở vị trí đó lần thứ hai.
 • Nếu bóng được đặt lần thứ hai cũng không nằm yên ở vị trí đó, người chơi phải đặt bóng ở vị trí gần nhất mà bóng sẽ nằm yên, với các hạn chế ở Điều Luật 14.2e.

Bóng phải được thả bên trong và đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát

Hình 14.3c: Bóng phải được thả bên trong và đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát

Chú giải:

Hình bên trái – Bóng được thả đúng cách theo Điều Luật 14.3b và bóng đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát, do đó quy trình giải thoát đã được hoàn thành.
Hình giữa– Bóng được thả đúng cách theo Điều Luật 14.3b, nhưng đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát và do đó bóng phải được thả đúng cách ăn thứ hai.
Hình bên phải – Bóng được thả sai cách vì được thả bên ngoài khu vực giải thoát và do đó bóng phải được thả lại dùng cách.

 1. Làm gì nếu bóng được thả đúng cách bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi người

Đối với mục đích của điều luật này, bóng sau khi được thả bị “cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại” khi:

 • Một người cố tình chạm vào bóng đang chuyển động sau khi bóng chạm mặt đất, hoặc
 • Bóng đang chuyển động chạm bất kỳ trang thiết bị hoặc vật thế khác hoặc bất kỳ người nào (như là caddie của người chơi) mà người chơi cố tình bố trí hoặc để ở vị trí mà trang thiết bị, vật thể hoặc người đó có thể làm chệch hướng hoặc dừng bóng đang chuyển động.

Khi bóng được thả đúng cách bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người nào (bên trong hoặc bên ngoài khu vực giải thoát, trước khi nó nằm yên:

 • Người chơi phải thả lại bóng, theo quy trình của Điều Luật 14.3b (có nghĩa là bóng bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại không được tính là một trong hai lần thả theo yêu cầu trước khi bóng được đặt theo Điều Luật 14.3c(2)).
 • Nếu bóng bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người chơi nào hoặc caddie của họ, người chơi đó sẽ nhận hình phạt chung.

Ngoại lệ – Khi không có khả năng hợp lý là bóng sẽ đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát: Nếu bóng được thả đúng cách bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại (bên trong hoặc bên ngoài khu vực giải thoát) khi không có khả năng hợp lý bóng sẽ đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát:

 • Không người chơi nào bị phạt, và
 • Bóng vừa được thả được xem như đã đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát và được tính là một trong hai lần thả theo yêu cầu trước khi bóng phải được đặt theo Điều Luật 14.3c(2).

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 14.3: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

Xem Điều Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Điều Luật 23,5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

14.4 Khi nào bóng của người chơi quay lại trong cuộc sau khi bóng gốc đã không còn trong cuộc

Khi bóng trong cuộc của người chơi bị nhấc khỏi sân hoặc bị mất hoặc ra ngoài biên, bóng đó không còn trong cuộc nữa.

Người chơi sẽ chỉ có lại bóng trong cuộc khi họ:

 • Đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng, hoặc
 • Đặt lại, thả hoặc đặt bóng gốc hoặc một bóng khác trên sân với ý định để bóng đó thành bóng trong cuộc.

Nếu người chơi đưa bóng quay lại sân bằng bất kỳ cách nào với ý định để nó để thành bóng trong cuộc, bóng đó sẽ là bóng trong cuộc cho dù nếu nó đã:

 • Được thay thế cho bóng gốc khi không được phép theo luật, hoặc
 • Được đặt lại, thả hoặc đặt (1) sai vị trí, (2) sai cách hoặc (3) không đúng quy trình.

Bóng được đặt lại là bóng trong cuộc cho dù nếu vật đánh dấu bóng đánh dấu vị trí của bóng chưa được nhặt lên.

14.5 Sửa lỗi khi thay thế, đặt lại, thả hoặc đặt bóng

 1. Người chơi có thể nhấc bóng để sửa lỗi trước khi bóng được đánh

Khi người chơi đã thay thế bóng gốc bằng một bóng khác khi không được phép theo luật hoặc bóng trong cuộc của người chơi đã được đặt lại, thả hoặc đặt (1) sai vị trí hoặc đến nằm yên sai vị trí, (2) sai cách hoặc (3) không đúng quy trình:

 • Người chơi có thể nhấc bóng đó mà không bị phạt và sửa lỗi đó.
 • Tuy nhiên, việc này chỉ được cho phép trước khi bóng được đánh.
 1. Khi nào người chơi có thể đổi sang áp dụng điều luật hoặc lựa chọn giải thoát khác khi sửa lỗi trong lúc thực hiện giải thoát

Khi sửa lỗi trong lúc thực hiện giải thoát, việc người chơi phải sử dụng cùng điều luật và lựa chọn giải thoát ban đầu hoặc có thể đổi qua điều luật hoặc lựa chọn giải thoát khác phụ thuộc vào bản chất của lỗi:

(1) Khi bóng được đưa vào trong cuộc không đúng luật.

 • Khi sửa lỗi này, người chơi có thể áp dụng bất kỳ luật nào phù hợp với tình huống của họ.
 • Ví dụ, nếu người chơi do nhầm lẫn đã thực hiện giải thoát bóng không đánh được đối với bóng năm trong khu vực phạt (mà Điều Luật 19.1 không cho phép), người chơi phải sửa lỗi bằng cách đặt lại bóng (nếu bóng đã được nhấc lên) theo Điều Luật 9.4, hoặc thực hiện giải thoát chịu phạt theo Điều Luật 17 và có thể sử dụng bất kỳ lựa chọn nào theo luật đó phù hợp với tình huống của họ.

(2) Khi bóng được đưa vào trong cuộc đúng luật nhưng được thả hoặc đặt sai vị trí.

 • Khi sửa lỗi này, người chơi phải tiếp tục thực hiện giải thoát theo cùng luật đó nhưng có thể sử dụng bất kỳ lựa chọn giải thoát nào của luật đó phù hợp với tình huống của họ.
 • Ví dụ, nếu khi thực hiện giải thoát cho bóng không đánh được, người chơi đã sử dụng lựa chọn giải thoát ngang (Điều Luật 19.2c) nhưng do nhầm lẫn đã thả bóng bên ngoài khu vực giải thoát theo yêu cầu, khi sửa lỗi người chơi phải tiếp tục thực hiện giải thoát theo Điều Luật 19.2 nhưng có thể sử dụng bất kỳ lựa chọn giải thoát nào của Điều Luật 19.2a, b hoặc c.

(3) Khi bóng được đưa vào trong cuộc đúng luật và được thả hoặc đặt đúng vị trí, nhưng luật yêu cầu bóng phải được thả hoặc đặt lại.

 • Khi sửa lỗi này, người chơi phải tiếp tục thực hiện giải thoát theo cũng luật và lựa chọn giải thoát của luật đó.
 • Ví dụ, nếu khi thực hiện giải thoát cho bóng không đánh được, người chơi đã sử dụng lựa chọn giải thoát ngang (Điều Luật 19.2c) và bóng đã (1) được thả bên trong khu vực giải thoát đúng nhưng (2) đã được thả không đúng cách (xem Điều Luật 14,3b) hoặc đã đến năm yên bên ngoài khu vực giải thoát (xem Điều Luật 14.3c), khi sửa lỗi người chơi phải tiếp tục thực hiện giải thoát theo Điều Luật 19.2 và phải sử dụng cùng lựa chọn giải thoát (giải thoát ngang theo Điều Luật 19.2c).
 1. Không bị phạt đối với bóng được nhấc lên để sửa lỗi

Khi bóng được nhấc lên theo Điều Luật 14.5a để sửa lỗi:

 • Người chơi không tính bất kỳ hình phạt nào đối với các hành động được thực hiện liên quan đến bóng đó sau khi xảy ra lỗi và trước khi bóng được nhấc lên, như là vô tình làm bóng di chuyến (xem Điều Luật 9.4b).
 • Tuy nhiên, nếu các hành động đó cũng đồng thời vi phạm luật liên quan đến bóng đã được đưa vào trong cuộc để sửa lỗi (như khi các hành động đó đã cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh cho cả bóng đang trong cuộc và bóng gốc trước khi nó được nhấc lên), hình phạt sẽ được áp dụng cho bóng đang trong cuộc.

14.6 Thực hiện cú đánh tiếp theo từ vị trí của cú đánh trước đó

Luật này được áp dụng bất kỳ khi nào người chơi được yêu cầu hoặc được cho phép bởi luật để thực hiện cú đánh tiếp theo từ vị trí của cú đánh trước đó (nghĩa là khi thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách, hoặc khi đánh lại sau khi có đánh bị hủy hoặc không được tính).

 • Cách mà người chơi phải đưa bóng vào trong cuộc phụ thuộc vào khu vực sân nơi cú đánh trước đó được thực hiện.
 • Trong tất cả các tình huống này, người chơi có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác.
 1. Cú đánh trước đó từ khu vực phát bóng

Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đánh từ bất kỳ đâu bên trong khu vực phát bóng (và có thể được đặt trên tee) theo Điều Luật 6.2b.

 1. Cú đánh trước đó từ khu vực chung, khu vực phạt hoặc bẫy cát

Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được thả trong khu vực giải thoát sau (xem Điều Luật 14.3):

 • Điểm tham chiếu: Vị trí của cú đánh trước đó (nếu không biết thì phải ước lượng).
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều dài gậy đo, nhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu, và
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.
 1. Cú đánh trước đó từ khu vực gạt bóng

Bóng gốc hoặc một bóng khác phải được đặt ở vị trí của cú đánh trước đó (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 14.2), theo quy trình đặt lại bóng của Điều Luật 14.2b(2) và 14.2e.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 14.6: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 147a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

Khi người chơi được yêu cầu hoặc được phép thực hiện cú đánh tiếp theo từ vị trí của cú đánh trước đó, cách người chơi đưa bóng vào trong cuộc phụ thuộc vào khu vực sân nơi cú đánh trước đó được thực hiện.

Đánh bóng từ vị trí của cú đánh trước đó

Hình 14.6: Đánh bóng từ vị trí của cú đánh trước đó

Chú giải:

Hình bên trái – Khu vực phát bóng: Cú đánh trước đó được thực hiện từ khu vực phát bóng, do đó bóng phải được đánh lại từ bất kỳ đâu bên trong khu vực phát bóng.
Hình giữa – Khu vực chung, bẫy cát hoặc khu vực phạt: Cú đánh trước đó được thực hiện từ khu vực chung, bẫy cát hoặc khu vực phạt, do đó điểm tham chiếu là vị trí của cú đánh trước đó. Bóng được thả trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu đó, nhưng phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu.
Hình bên phải – Khu vực gạt bóng: Cú đánh trước đó được thực hiện từ khu vực gạt bóng, do đó bóng được đặt ở vị trí của cú đánh trước đó.

14.7 Đánh bóng sai vị trí

 1. Nơi bóng phải được đánh

Sau khi bắt đầu một hố:

 • Người chơi phải thực hiện mỗi cú đánh từ nơi mà bóng của họ đến nằm yên, trừ khi luật yêu cầu hoặc cho phép người chơi đánh bóng từ nơi khác (xem Điều Luật
  1).
 • Người chơi không được đánh bóng trong cuộc của họ sai vị trí.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 14.7a: Hình phạt chung.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 13c(4).

 1. Làm thế nào để hoàn thành hố sau khi đánh bóng sai vị trí trong đấu gậy

(1) Người chơi phải quyết định kết thúc hố với bóng được đánh sai vị trí hoặc sửa lỗi bằng cách đánh bóng đúng vị trí. Việc người chơi làm gì tiếp theo phụ thuộc vào việc đó có phải là lỗi nghiêm trọng không – nghĩa là người chơi có được lợi thế lớn khi đánh bóng sai vị trí:

 • Không phải lỗi nghiệm trọng. Người chơi phải kết thúc hố với bóng đánh sai vị trí, mà không phải sửa lỗi.
 • Lỗi nghiệm trọng.
  • Người chơi phải sửa lỗi bằng cách kết thúc hố với bóng đánh đúng vị trí theo luật.
  • Nếu người chơi không sửa lỗi trước khi thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, hoặc đối với hố cuối cùng của vòng đấu, trước khi nộp bảng điểm của họ, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.
 • Làm gì nếu không chắc chắn là vi phạm có nghiệm trọng không. Người chơi nên kết thúc hố với cả bóng được đánh sai vị trí và một bóng thứ hai được đánh đúng vị trí theo luật.

(2) Người chơi khi cố sửa lỗi phải báo cáo với Ban tổ chức. Nếu người chơi cố sửa lỗi theo (1) bằng cách đánh bóng đúng vị trí:

 • Người chơi phải báo sự việc với Ban tổ chức trước khi nộp bảng điểm.
 • Điều này được áp dụng khi người chơi kết thúc hố với chỉ bóng đó hoặc với hai bóng (và cho dù nếu kết quả của hai bóng là như nhau).

Nếu người chơi không báo cáo sự việc với Ban tổ chức, họ sẽ bị truất quyền thi đấu.

(3) Khi người chơi cố sửa lỗi, Ban tổ chức sẽ quyết định kết quả hố của người chơi.

Kết quả hố của người chơi sẽ phụ thuộc vào việc Ban tổ chức quyết định có lỗi nghiêm trọng khi đánh bóng gốc sai vị trí không:

 • Lỗi không nghiêm trọng.
  • Kết quả với bóng đánh sai vị trí được tính, và người chơi sẽ nhận hình phạt chung theo Điều Luật 14.7a (nghĩa là cộng hai gậy phạt vào kết quả của
   bóng đó).
  • Nếu có đánh bóng thứ hai, tất cả các cú đánh với bóng đó (gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.
 • Lỗi nghiệm trọng.
  • Kết quả của bóng đánh để sửa lỗi đánh sai vị trí được tính, và người chơi sẽ nhận hình phạt chung theo Điều Luật 14.7a (nghĩa là cộng hai gậy phạt vào kết quả của bóng đó).
  • Cú đánh với bóng gốc được đánh sai vị trí và các cú đánh khác với bóng này (gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.
  • Nếu bóng được đánh để sửa lỗi cũng được đánh sai vị trí:
   • Nếu Ban tổ chức quyết định đó không phải là lỗi nghiêm trọng, người chơi sẽ nhận hình phạt chung (thêm hai gậy phạt nữa) theo Điều Luật 147a, với tổng cộng bốn cậy phạt được cộng vào kết quả của bóng đó (hai vị đánh bóng gốc sai vị trí và hai vì đánh bóng còn lại sai vị trí).
   • Nếu Ban tổ chức quyết định đó là lỗi nghiêm trọng, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu./.