Điều Luật 16 – Giải thoát khỏi các điều kiện sân bất thường, điều kiện động vật nguy hiểm, bóng lún

Điều Luật 16 quy định khi nào và làm thế nào người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách đánh bóng từ một nơi khác, như khi bị ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường hoặc điều kiện động vật nguy hiểm.

 • Các điều kiện này không được xem là một phần của các thử thách khi chơi trên sân, và thường sẽ được giải thoát không phạt trừ khi bóng năm trong khu vực phạt.
 • Người chơi thường thực hiện giải thoát bằng cách thả bóng trong khu vực giải thoát tính từ điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất.

Luật này cũng quy định cách giải thoát không phạt khi bóng của người chơi bị lún trong dấu bóng của chính nó trong khu vực chung.

16.1 Các điều kiện sân bất thường (Bao gồm vật cản cố định)

Luật này quy định cách giải thoát không phạt được cho phép khỏi ảnh hưởng bởi hố đào bởi động vật, mặt sân đang sửa chữa, vật cản cố định và nước đọng tạm thời:

 • Chúng được gọi chung là các điều kiện sân bất thường, tuy nhiên mỗi điều kiện đều có định nghĩa riêng.
 • Luật này không quy định cách giải thoát khỏi vật cản di dời được (một loại giải thoát không phạt khác được cho phép theo Điều Luật 15.2a), hoặc vật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể thuộc sân (không được giải thoát không phạt).
 1. Khi nào được phép giải thoát

(1) Ý nghĩa của ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường. Ảnh hưởng tồn tại khi có một trong các điều sau:

 • Bóng của người chơi chạm hoặc nằm trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường,
 • Một điều kiện sân bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến thế đứng hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi, hoặc
 • Chỉ khi bóng nằm trên khu vực gạt bóng, một điều kiện sân bất thường ở trên hoặc ngoài khu vực gạt bóng ảnh hưởng đến hướng đánh.

Nếu điều kiện sân bất thường đủ gần để gây phiền toái cho người chơi nhưng không thỏa một trong các yêu cầu ở trên, sẽ không có ảnh hưởng theo luật này.

Khi nào được giải thoát khỏi điều kiện sân bất thường

Hình 16.1a: Khi nào được giải thoát khỏi điều kiện sân bất thường

Chú giải:

Hình giả thiết người chơi thuận tay phải. Được phép giải thoát không phạt khỏi ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường (ACC), bao gồm vật cản cố định, khi bóng chạm hoặc nằm trong hoặc trên đều kiện (B1), hoặc khi điều kiện ảnh hưởng đến thế đứng dự kiến (B2), hoặc khu vực swing dự kiến. Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất cho B1 là P1, và rất gần với điều kiện. Đối với B2, điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất là P2, và xa điều kiện hơn do thế đứng phải không chạm vào ACC.

(2) Được phép giải thoát ở bất kỳ đâu trên sân trừ khi bóng nằm trong khu vực phạt. Giải thoát khỏi ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường được cho phép theo Điều Luật 16.1chi khi cả:

 • Điều kiện sân bất thường ở trên sân (không phải ở ngoài biên), và
 • Bóng nằm ở bất kỳ đâu trên sân, trừ trong khu vực phạt (nơi mà lựa chọn giải thoát duy nhất của người chơi là theo Điều Luật 17).

(3) Không được giải thoát khi không hợp lý để đánh bóng. Không được giải thoát theo Điều Luật 16.1:

 • Khi việc đánh bóng từ nơi nó nằm là không hợp lý bởi vì điều khác, không phải là điều kiện sân bất thường (ví dụ như khi người chơi đứng trong nước đọng tạm thời hoặc trên một vật cản cố định nhưng không thể thực hiện có đánh vì nơi bóng nằm trong bụi cây), hoặc
 • Khi ảnh hưởng chỉ tồn tại do người chơi chọn gậy, thế đứng, swing hoặc hướng đánh không hợp lý trong tình huống đó.
 1. Giải thoát đối với bóng trong khu vực chung

Nếu bóng của người chơi nằm trong khu vực chung và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Điều Luật 14.3):

 • Điểm tham chiếu: Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất trong khu vực chung.
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều dài gậy đo, nhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  •  Phải ở trong khu vực chung,
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
  • Phải được giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường đó.

Giải thoát không phạt khỏi điều kiện sân bất thường trong khu vực chung

Hình 16.1b: Giải thoát không phạt khỏi điều kiện sân bất thường trong khu vực chung

Chú giải:
Được phép giải thoát không phạt khi bóng nằm trong khu vực chung và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường (ACC). Nên xác định điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất và bóng phải được thả bên trong và đến năm yên bên trong khu vực giải thoát. Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và phải ở trong khu vực chung. Khi thực hiện giải thoát, người chơi phải thực hiện giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường.

 1. Giải thoát đối với bóng trong bẫy cát

Nếu bóng của người chơi nằm trong bẫy cát và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt theo (1) hoặc giải thoát có phạt theo (2):

(1) Giải thoát không phạt: Đánh bóng từ bẫy cát. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt theo Điều Luật 16.15, tuy nhiên:

 • Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất và khu vực giải thoát phải ở trong bẫy cát đó.
 • Nếu không có điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất như thế, người chơi vẫn có thể thực hiện giải thoát bằng cách sử dụng điểm giải thoát tối đa có thể nằm trong bẫy cát làm điểm tham chiếu.

giai thoat khong phat khoi dieu kien san bat thuong trong bay cat 161c

Hình 16.1c: Giải thoát khỏi điều kiện sân bất thường trong bẫy cát

Chú giải:

Hình giả thiết người chơi thuận tay phải. Khi có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trong bay cát, Có thể thực hiện giải thoát không phạt theo Điều Luật 16.1b hoặc có thể thực hiện giải thoát ra ngoài bẫy cát với một gậy phạt. Giải thoát ra ngoài bẫy cát được dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc trong bẫy cát về phía sau. Điểm tham chiếu là một điểm trên sân, bên ngoài bẫy cát mà người chơi chọn trên đường thẳng tham chiếu và xa cờ hơn vị trí bóng gốc không giới hạn kéo lùi về sau bao xa). Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào. Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee).

(2) Giải thoát có phạt: Đánh bóng từ bên ngoài bẫy cát (Giải thoát trên-đường-thẳng-kéo-dài-về-phía-sau). Với một gậy phạt, người chơi có thể thả bóng gốc hoặc một bóng khác (xem Điều Luật 14.3) trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc về phía sau:

 • Điểm tham chiếu: Một điểm trên sân mà người chơi chọn trên đường thẳng tham chiếu, xa hố cờ hơn vị trí bóng gốc (không giới hạn kéo lùi về sau bao xa):
  • Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee).
  • Nếu người chơi thả bóng mà không chọn điểm này trước, điểm tham chiếu sẽ được tính là vị trí trên đường thẳng tham chiếu có cùng khoảng cách đến hố cờ với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên.
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều dài gậy đo, nhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
  • Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào, tuy nhiên
  • Nếu có nhiều khu vực sân khác nhau trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, bóng phải đến năm yên bên trong khu vực giải thoát trong cùng khu vực sân với nơi mà bóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả bên trong khu vực giải thoát.
 1. Giải thoát đối với bóng trên khu vực gạt bóng

Nếu bóng của người chơi nằm trên khu vực gạt bóng và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách đặt bóng gốc hoặc một bóng khác ở vị trí của điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất, sử dụng quy trình đặt lại bóng theo Điều Luật 14.2(2) hoặc 14.2e.

 • Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất phải nằm trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung.
 • Nếu không có điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất như thế, người chơi vẫn có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách sử dụng điểm giải thoát tối đa có thể làm điểm tham chiếu, và điểm này phải nằm trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung.
 1. Giải thoát đối với bóng không được tìm thấy nhưng nằm trong hoặc trên điều kiện sân bất thường

Nếu bóng của người chơi không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường trên sân, người chơi có thể sử dụng lựa chọn giải thoát sau thay vì thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách:

 • Người chơi có thể thực hiện giải thoát theo Điều Luật 16.1b, c hoặc d, sử dụng điểm ước lượng nơi bóng cắt ranh giới của điều kiện sân bất thường trên sân lần cuối cùng làm vị trí của bóng khi tìm điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất.
 • Một khi người chơi đưa một bóng khác vào trong cuộc để thực hiện giải thoát theo cách này:
  • Bóng gốc không còn trong cuộc nữa và phải không được đánh.
  • Điều này đúng cho dù nếu sau đó bóng gốc được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba phút tìm kiếm (xem Điều Luật 6.3b).

Giải thoát không phạt khỏi điều kiện sân bất thường trên khu vực gạt bóng

Hình 16.1d: Giải thoát không phạt khỏi điều kiện sân bất thường trên khu vực gạt bóng

Chú giải:

Hình giả thiết người chơi thuận tay trái. Khi bóng nằm trên khu vực gạt bóng và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường, có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách đặt bóng ở vị trí của điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất. Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất phải nằm trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung. Nếu không có điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất như thế, người chơi vẫn có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách sử dụng điểm giải thoát tối đa có thể làm điểm tham chiếu và điểm này phải nằm trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung.

Tuy nhiên, nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã đến nằm yên bên trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường và bóng bị mất, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Điều Luật 18.2a.

 1. Phải thực hiện giải thoát khỏi ảnh hưởng bởi khu vực không được phép đánh trong điều kiện sân bất thường

Trong mỗi tình huống sau, không được phép đánh bóng từ nơi bóng nằm:

(1) Khi bóng nằm trong khu vực không được phép đánh. Nếu bóng của người chơi nằm trong khu vực không được phép đánh bên trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường trong khu vực chung, trong bẫy cát hoặc trên khu vực gạt bóng.

 • Khu vực không được phép đánh nằm trong khu vực chung. Người chơi phải thực hiện giải thoát không phạt theo Điều Luật 16.1b.
 • Khu vực không được phép đánh nằm trong bẫy cát. Người chơi phải thực hiện giải thoát không phạt hoặc có phạt theo Điều Luật 16.1c(1) hoặc (2).
 • Khu vực không được phép đánh nằm trên khu vực gạt bóng. Người chơi phải thực hiện giải thoát không phạt theo Điều Luật 16.1d.

(2) Khi khu vực không được phép đánh ảnh hưởng đến thế đứng hoặc swing đối với bóng nằm ở bất kỳ đầu trên sân trừ khu vực phạt. Nếu bóng của người chơi nằm bên ngoài khu vực không được phép đánh và bên trong khu vực chung, trong bẫy cát hoặc trên khu vực gạt bóng, và khu vực không được phép đánh (nằm trong một điều kiện sân bất thường hoặc trong một khu vực phạt ảnh hưởng đến thế đứng hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi, người chơi phải:

 • Thực hiện giải thoát nếu được phép theo Điều Luật 16.1b, c hoặc d, phụ thuộc vào việc bóng nằm trong khu vực chung, trong bẫy cát hoặc trên khu vực gạt bóng, hoặc
 • Thực hiện giải thoát bóng không đánh được theo Điều Luật 19.

Để làm gì khi bị ảnh hưởng bởi khu vực không được phép đánh đối với bóng nằm trong khu vực phạt, xem Điều Luật 17.1e.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 16.1: Hình phạt chung theo Điều Luật 14.7a.

16.2 Điều kiện động vật nguy hiểm

 1. Khi nào được phép giải thoát

“Điều kiện động vật nguy hiểm” tồn tại khi một động vật nguy hiểm như là rắn độc, ong độc, cá sấu, kiến lửa hoặc gấu) ở gần bóng có thể gây tổn thương cơ thể nghiêm trọng cho người chơi nếu họ đánh bóng từ nơi bóng nằm.

Người chơi có thể thực hiện giải thoát theo Đièu Luật 16.2b khỏi ảnh hưởng bởi điều kiện động vật nguy hiểm cho dù bóng của họ đang ở đâu trên sân, tuy nhiên sẽ không được giải thoát:

 • Khi việc đánh bóng từ nơi bóng nằm là không hợp lý bởi vì điều khác, không phải là điều kiện động vật nguy hiểm (ví dụ như khi người chơi không thể thực hiện cú đánh vì nơi bóng nằm trong bụi cây), hoặc
 • Khi ảnh hưởng chỉ tồn tại do người chơi chọn gậy, thế đứng, swing hoặc hướng đánh không hợp lý trong tình huống đó.
 1. Giải thoát khỏi điều kiện động vật nguy hiểm

Khi có ảnh hưởng bởi điều kiện động vật nguy hiểm:

(1) Khi bóng ở bất kỳ đâu trừ khu vực phạt. Người chơi có thể thực hiện giải thoát theo Điều Luật 16.1b, c hoặc d phụ thuộc vào việc bóng nằm trong khu vực chung, trong bầy cát hoặc trên khu vực gạt bóng.

(2) Khi bóng nằm trong khu vực phạt. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt hoặc có phạt:

 • Giải thoát không phạt: Đánh bóng từ trong khu vực phạt. Người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt theo Điều Luật 16.1b, tuy nhiên điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất và khu vực giải thoát phải ở trong khu vực phạt đó.
 • Giải thoát có phạt: Đánh bóng từ bên ngoài khu vực phạt.
  • Người chơi có thể thực hiện giải thoát có phạt theo Điều Luật 17.1d.
  • Sau khi đã thực hiện giải thoát có phạt ra ngoài khu vực phạt, nếu có ảnh hưởng bởi điều kiện động vật nguy hiểm, người chơi có thể tiếp tục thực hiện giải thoát theo (1) mà không bị phạt thêm.

Đối với mục đích của luật này, điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất là điểm gần nhất (không gần hố cờ hơn) nơi điều kiện động vật nguy hiểm không tồn tại.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 16.2: Hình phạt chung theo Điều Luật 147a.

16.3 Bóng Lún

 1. Khi nào được phép giải thoát

(1) Bóng phải bị lún trong khu vực chung. Chỉ được phép giải thoát theo Điều Luật 16.3a khi bóng của người chơi bị lún trong khu vực chung:

 • Không được giải thoát theo luật này nếu bóng bị lún ở bất kỳ đâu trừ trong khu vực chung.
 • Tuy nhiên, nếu bóng bị lún trên khu vực gạt bóng, người chơi có thể đánh dấu vị trí bóng, nhấc và làm sạch bóng, sửa các hư hỏng do tác động của bóng, và đặt lại bóng ở vị trí ban đầu (xem Điều Luật 13.1c(2)).

Ngoại lệ – Khi nào không được giải thoát đối với bóng lún trong khu vực chung: Không được phép giải thoát theo Điều Luật 16.3b:

 • Khi bóng bị lún trong cát trong một phần của khu vực chung có cỏ cao hơn chiều cao của cỏ fairway, hoặc
 • Khi ảnh hưởng bởi một điều khác, không phải bóng bị lún, làm cho cú đánh không hợp lý (ví dụ như khi người chơi không thể thực hiện cú đánh vì nơi bóng nằm trong bụi cây).

(2) Xác định bóng có bị lún không. Bóng của người chơi chỉ bị lún nếu:

 • Nằm trong vết bỏng của chính nó, được tạo ra bởi cú đánh trước đó của người chơi, và
 • Một phần của bóng nằm thấp hơn mặt đất.

Nếu người chơi không thể khẳng định chắc chắn là bóng nằm trong vết bóng của chính nó hoặc một vết bóng được tạo ra bởi một bóng khác, người chơi có thể xem như bóng bị lún nếu có thể kết luận một cách hợp lý từ thông tin có sẵn là bóng đang nằm trong vết bóng của chính nó.

Bóng không bị lún nếu việc nó nằm thấp hơn mặt đất được tạo ra bởi một nguyên nhân khác, không phải bởi cú đánh trước đó của người chơi, như là khi:

 • Bóng bị ấn xuống mặt đất bởi người nào dẫm lên nó,
 • Bóng bị đánh thẳng xuống mặt đất mà không bay lên không trung, hoặc
 • Bóng được thả khi thực hiện giải thoát theo một luật nào đó.

khi nao bong bi lun

Hình 16.3a: Khi nào bóng bị lún

Chú giải:
Hình trên – Bóng bị lún: Một phần của bóng (bị lún trong vết bóng của chính nó) năm thấp hơn mặt đất.
Hình giữa – Bóng bị lún: Mặc dù bóng không chạm vào đất, một phần của bóng (bị lún trong vết bóng của chính nó) nằm thấp hơn mặt đất.
Hình dưới – Bóng KHÔNG bị lún: Mặc dù bóng nằm thấp trong cỏ, không được giải thoát vì không có phần nào của bóng nằm thấp hơn mặt đất.

 1. Giải thoát cho bóng bị lún

Khi bóng của người chơi bị lún trong khu vực chung và được phép giải thoát theo ĐiềuLuật 16.3a, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Điều Luật 14.3):

 • Điểm tham chiếu: Điểm nằm ngay phía sau nơi bóng bị lún.
 • Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều dài gậy đo, nhưng với các giới hạn sau:
 • Giới hạn của khu vực giải thoát:
  • Phải ở trong khu vực chung, và
  • Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 16.3: Hình phạt chung theo Điều Luật 147a.

Giải thoát không phạt cho bóng lún

Hình 16.3b: Giải thoát không phạt cho bóng lún

Chú giải:
Khi bóng bị lún trong khu vực chung, có thể thực hiện giải thoát không phạt. Điểm tham chiếu khi thực hiện giải thoát là vị trí ngay phía sau chỗ bóng bị lún. Bóng phải được thả bên trong và đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát. Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và phải ở trong khu vực chung.

16.4 Nhấc bóng để kiểm tra nếu bóng nằm trong điều kiện được giải thoát

Nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng của họ nằm trong một điều kiện được phép giải thoát không phạt theo Điều Luật 15.2, 16.1 hoặc 16.3, nhưng không thể khẳng định điều đó mà không nhấc bóng:

 • Người chơi có thể nhấc bóng để kiểm tra nếu được phép giải thoát, tuy nhiên,
 • Vị trí của bóng phải được đánh dấu trước, và bóng sau khi nhấc không được làm sạch (trừ khi trên khu vực gạt bóng) (xem Điều Luật 14.1).

Nếu người chơi nhấc bóng mà không có cơ sở hợp lý (trừ khi trên khu vực gạt bóng nơi người chơi được phép nhấc bóng theo Điều Luật 13.1b), họ sẽ nhận một gậy phạt.

Nếu được phép giải thoát và người chơi thực hiện giải thoát, sẽ không bị phạt cho dù nếu người chơi đã không đánh dấu vị trí bóng trước khi nhấc hoặc đã làm sạch bóng sau khi nhấc.

Nếu không được giải thoát, hoặc nếu người chơi chọn không thực hiện giải thoát được cho phép:

 • Người chơi nhận một gậy phạt nếu họ không đánh dấu vị trí bóng trước khi nhấc lên hoặc làm sạch bóng sau khi nhấc khi không được phép, và
 • Bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (xem Điều Luật 14.2).

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 16.4: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm với một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4)./.