Điều Luật 18 – Giải thoát gậy-và-khoảng-cách; Bóng bị mất hoặc ở ngoài biên; Bóng dự phòng

Điều Luật 18 quy định việc thực hiện giải thoát phạt gậy và khoảng cách. Khi bóng bị mất bên ngoài khu vực phạt hoặc đến nằm yên ngoài biên, tiến trình theo yêu cầu của cuộc chơi từ khu vực phát bóng đến hồ cờ bị gián đoạn; người chơi phải tiếp tục tiến trình đó bằng cách đánh lại từ vị trí của cú đánh trước đó.

Luật này cũng quy định làm thế nào và khi nào bóng dự phòng có thể được đánh để tiết kiệm thời gian khi bóng trong cuộc có thể đã ra ngoài biên hoặc bị mất bên ngoài khu vực phạt.

18.1 Giải thoát theo hình phạt gậy và khoảng cách được cho phép ở bất kỳ thời điểm nào

Ở bất kỳ thời điểm nào, người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách cộng thêm một gậy phạt và đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ vị trí của cú đánh trước đó (xem Điều Luật 14.6).

Người chơi luôn có lựa chọn giải thoát gậy-và-khoảng-cách này:

 • Không quan trọng là bóng của người chơi đang ở đâu trên sân, và
 • Cho dù khi một luật yêu cầu người chơi thực hiện giải thoát theo một cách nào đó hoặc đánh bóng từ một nơi nào đó.

Một khi người chơi đưa một bóng khác vào trong cuộc theo hình phạt gậy và khoảng cách (xem Điều Luật 14.4):

 • Bóng gốc không còn trong cuộc nữa và phải không được đánh.
 • Điều này đúng cho dù nếu sau đó bóng gốc được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba phút tìm kiếm (xem Điều Luật 6.3b).

Tuy nhiên, điều này không được áp dụng đối với bóng được đánh đi từ vị trí của cú đánh trước đó khi người chơi:

 • Tuyên bố rằng họ đang đánh bóng dự phòng (xem Điều Luật 18.3b), hoặc
 • Đang đánh bóng thứ hai trong đấu gậy theo Luật 147b hoặc 20.1c(3).

18.2 Bóng bị mất hoặc ở ngoài biên: Phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách

 1. Khi nào bóng bị mất hoặc ở ngoài biên

(1) Khi nào bóng bị mất. Bóng bị mất nếu không được tìm thấy trong vòng ba phút sau khi người chơi hoặc caddie của họ bắt đầu tìm bóng.

Nếu bóng được tìm thấy trong thời gian đó nhưng không chắc chắn có phải là bóng của người chơi không:

 • Người chơi phải cố gắng xác định bóng một cách nhanh chóng (xem Điều Luật 7.2) và được cho phép một khoảng thời gian hợp lý để làm thế, cho dù nếu việc đó xảy ra sau khi ba phút tìm kiếm đã hết.
 • Việc này bao gồm cả một khoảng thời gian hợp lý để đi đến bóng nếu người chơi không ở nơi bóng được tìm thấy.

Nếu người chơi không xác định bóng của họ trong khoảng thời gian hợp lý này, bóng sẽ bị mất.

(2) Khi nào bóng ở ngoài biên. Bóng nằm yên ở ngoài biên chỉ khi nào toàn bộ bóng năm bên ngoài ranh giới của sân.

Bóng nằm bên trong ranh giới sân khi bất kỳ phần nào của bóng:

 • Nằm trên hoặc chạm vào mặt đất hoặc bất kỳ vật gì (như là bất kỳ vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo nào) ở bên trong ranh giới sân, hoặc
 • Năm phía trên ranh giới hoặc bất kỳ phần nào của sân.

Người chơi có thể đứng ở ngoài biên để đánh bóng nằm trên sân.

Khi nào bóng ở ngoài biên

Hình 18.2a: Khi nào bóng ở ngoài biên

Chú giải:
Bóng ở ngoài biên chỉ khi nào toàn bộ bóng nằm bên ngoài ranh giới sân Hình minh hoạ cung cấp các ví dụ khi nào bóng ở trong sân và ngoài biên.
Hình bên trái – Ranh giới sân được xác định bằng đường thẳng nối các điểm trên mặt đất phía trong sân của các cọc, và cọc ở ngoài biên.
Hình bên phải – Ranh giới sân là rìa phía trong sân của đường kẻ, và đường kẻ ở ngoài biên.

 1. Làm gì khi bóng bị mất hoặc ở ngoài biên

Nếu bóng bị mất hoặc ở ngoài biên, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách bằng cách cộng một cây phạt và đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ vị trí của cú đánh trước đó (xem Điều Luật 14.6).

Ngoại lệ – Người chơi có thể thay thế bóng khác theo luật khác khi biết hoặc gần như chắc chắn việc gì đã xảy ra với bóng: Thay vì thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách, người chơi có thể thay thế một bóng khác như được cho phép bởi một điều luật tương ứng khi bóng của họ không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đó:

 • Đã đến nằm yên trên sân và bị di chuyển bởi một tác động bên ngoài (xem Điều Luật 9.6) hoặc bị đánh bởi một người chơi khác như là bóng sai (xem Điều Luật 6.3c(2)).
 • Đã đến nằm yên trên sân bên trong hoặc trên một vật cản di dời được (xem Điều Luật 15.2b) hoặc một điều kiện sân bất thường (xem Điều Luật 16.1e),
 • Nằm trong khu vực phạt (xem Điều Luật 17.1c), hoặc
 • Bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi một người nào đó (xem Điều Luật 11.2c).

Chế tài xử phạt khi đánh bóng sai vị vi phạm Điều Luật 18.2: Hình phạt chung theo Điều Luật 14.7a.

18.3 Bóng dự phòng

 1. Khi nào được phép đánh bóng dự phòng

Nếu bóng có thể bị mất bên ngoài khu vực phạt hoặc ra ngoài biên, để tiết kiệm thời gian, người chơi có thể đánh một bóng dự phòng theo hình phạt gậy và khoảng cách (xem Điều Luật 14.6).

Đối với bóng có thể bị mất, điều này được áp dụng:

 • Khi bóng gốc chưa được tìm thấy và xác định và chưa bị mất, và
 • Khi bóng có thể bị mất trong khu vực phạt nhưng cũng có thể bị mất ở nơi khác trên sân.

Tuy nhiên, nếu người chơi biết rằng nơi duy nhất mà bóng gốc có thể bị mất là ở trong khu vực phạt, không được phép đánh bóng dự phòng và bất kỳ bóng nào được đảnh từ vị trí của cú đánh trước đó sẽ trở thành bóng trong cuộc của người chơi theo hình phạt gậy và khoảng cách (xem Điều Luật 18.1).

Nếu bóng dự phòng có thể bị mất bên ngoài khu vực phạt hoặc ra ngoài biên:

 • Người chơi có thể đánh một bóng dự phòng khác.
 • Bóng dự phòng đó sẽ có quan hệ với bóng dự phòng đầu tiên giống như quan hệ giữa bóng dự phòng đầu tiên với bóng gốc.
 1. Thông báo đánh bóng dự phòng

 Trước khi thực hiện cú đánh, người chơi phải thông báo rằng họ sẽ đánh bóng dự phòng:

 • Sẽ không đầy đủ nếu người chơi chỉ nói là họ sẽ đánh một bóng khác hoặc đánh lại.
 • Người chơi phải sử dụng từ “dự phòng” hoặc thể hiện một cách rõ ràng rằng họ sẽ đánh bóng dự phòng theo Luật Điều 18.3.

Nếu người chơi không thông báo điều này (cho dù nếu họ có ý định đánh bóng dự phòng) và đánh bóng từ vị trí của cú đánh trước đó, bóng đó sẽ thành bóng trong cuộc của người chơi theo hình phạt gậy và khoảng cách (xem Điều Luật 18.1).

 1. Đánh bóng dự phòng cho đến khi nó trở thành bóng trong cuộc hoặc bị bỏ đi

(1) Đánh bóng dự phòng nhiều lần. Người chơi có thể tiếp tục đánh bóng dự phòng mà không làm mất đi tình trạng bóng dự phòng của nó miễn là bóng được đánh từ vị trí có cùng khoảng cách hoặc xa hố cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc.

Điều này đúng cho dù nếu bóng dự phòng được đánh nhiều lần.

Tuy nhiên, nó sẽ không còn là bóng dự phòng khi nó trở thành bóng trong cuộc theo (2) hoặc khi bị bỏ đi theo (3) và do đó trở thành bóng sai.

(2) Khi nào bóng dự phòng trở thành bóng trong cuộc. Bóng dự phòng trở thành bóng trong cuộc của người chơi theo hình phạt gậy và khoảng cách ở một trong hai trường hợp sau:

 • Khi bóng gốc ra ngoài biên hoặc bị mất ở bất kỳ đầu trên sân trừ trong khu vực phạt. Bóng gốc không còn trong cuộc nữa (cho dù nếu nó được tìm thấy trên sân sau thời gian ba phút tìm kiếm) và bây giờ là bóng sai và phải không được đánh (xem Điều Luật 6.3c).
 • Khi bóng dự phòng được đảnh từ vị trí gần cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc. Bóng gốc không còn trong cuộc nữa (cho dù nếu nó được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba phút tìm kiếm hoặc được tìm thấy ở gần hố cờ hơn so với vị trí ước lượng) và sẽ là bóng sai và phải không được đánh (xem Điều Luật 6.3c).

Nếu người chơi đánh bóng dự phòng vào cùng nơi với bóng gốc và không thể xác định được bóng nào là bóng nào:

 • Nếu chỉ tìm được một bóng trên sân, bóng đó được xem là bóng dự phòng, mà bây giờ là bóng trong cuộc.
 • Nếu tìm được cả hai bóng trên sân, người chơi phải chọn một bóng là bóng dự phòng, mà bây giờ là bóng trong cuộc, bóng còn lại được xem như đã bị mất và phải không được đánh.

Bóng dự phòng được đánh từ vị trí gần hố cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc

Hình 18.3c: Bóng dự phòng được đánh từ vị trí gần hố cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc

Chú giải:
Bóng gốc của người chơi được đánh từ khu vực phát bóng có thể bị mất bên trong bụi cây, do đó người chơi tuyên bố và đánh một bóng dự phòng, và nó đến nằm yên ở điểm A. Do điểm A ở xa hố cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc, người chơi có thể đánh bóng dự phòng từ điểm A mà không làm mất đi tình trạng dự phòng của nó. Người chơi đánh bóng dự phòng từ điểm A đến điểm B. Do điểm B ở gần hố cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc, nếu người chơi đánh bóng dự phòng từ điểm B, bóng dự phòng sẽ trở thành bóng trong cuộc theo hình phạt gậy và khoảng cách.

Ngoại lệ – Người chơi có thể thay thế bóng khác theo luật khác khi biết hoặc gần như chắc chắn việc gì đã xảy ra với bóng. Người chơi có lựa chọn thêm khi bóng của họ không được tìm thấy nhưng biết hoặc gần như chắc chắn là bóng:

 • Đã đến năm yên trên sân và bị di chuyến bởi một tác động bên ngoài (xem Điều Luật 9.6).
 • Đã đến nằm yên trên sân bên trong hoặc trên một vật cản di dời được xem Điều Luật 15.2b) hoặc một điều kiện sân bất thường (xem Điều Luật 16.1e),
 • Bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi một người nào đó (xem Điều Luật 11.2c).

Khi một trong các điều luật này được áp dụng, người chơi có thể:

 • Thay thế một bóng khác như được cho phép bởi luật đó, hoặc
 • Xem bóng dự phòng là bóng trong cuộc theo hình phạt gậy và khoảng cách.

(3) Khi bóng dự phòng phải bị bỏ đi. Khi bóng dự phòng chưa trở thành bóng trong cuộc, nó phải bị bỏ đi ở một trong hai trường hợp sau:

 • Khi bóng gốc được tìm thấy trên sân, bên ngoài khu vực phát trước khi kết thúc thời gian ba phút tìm kiếm. Người chơi phải đánh bóng gốc từ nơi nó nằm.
 • Khi bóng gốc được tìm thấy trong khu vực phát hoặc biết hoặc gần như chắc chắn năm trong khu vực phạt. Người chơi phải đánh bóng gốc từ nơi nó nằm hoặc thực hiện giải thoát có phạt theo Điều Luật 17.10.

Trong môi trường hợp:

 • Người chơi không được thực hiện bất kỳ cú đánh nào khác với bóng dự phòng, mà bây giờ là bóng sai (xem Điều Luật 6.3c), và
 • Tất cả các cú đánh với bóng dự phòng trước khi nó bị bỏ đi (gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 18.3: Hình phạt chung theo Điều Luật 14.7a.