Điều Luật 22 – Thể thức Foursomes (Đánh luân phiên)

Điều Luật 22 quy định thể thức đánh Foursomes (trong đấu đối kháng hoặc đấu gậy), theo đó hai đồng đội thi đấu chung một phe luân phiên đánh một bóng.

Điều Luật cho thể thức này về cơ bản giống với đấu cá nhân, trừ việc yêu cầu các đồng đội phải luân phiên phát bóng để bắt đầu hố và luân phiên đánh bóng cho đến khi kết thúc hố.

22.1 Tổng quan về thể thức Foursomes

Foursomes (còn gọi là Đánh luân phiên) là thể thức chơi liên quan đến các đồng đội (trong đấu đối kháng hoặc đấu gậy theo đó hai đồng đội thi đấu chung phe luân phiên đánh một bóng ở mỗi hố.

Điều Luật 1 đến 20 được áp dụng cho thể thức chơi này (với phe đánh một bóng được xem giống như một người chơi cá nhân), với các điều chỉnh ở luật này.

Một biến thể khác của thể thức này là một dạng đấu đối kháng gọi là Threesomes, theo đó một người chơi thi đấu với một phe có hai đồng đội luân phiên đánh bóng theo luật này.

22.2 Mỗi đồng đội có thể đại diện cho phe

Do hai đồng đội thi đấu chung phe chỉ đánh một bóng:

 • Mỗi đồng đội có thể có bất kỳ hành động được phép nào cho phe trước khi có đánh được thực hiện, như là đánh dấu vị trí bóng và nhấc, đặt lại, thả và đặt bóng, không quan trọng lượt đánh tiếp theo cho phe là của đồng đội nào.
 • Đồng đội và caddie của họ có thể hỗ trợ người đồng đội còn lại bằng bất kỳ cách nào mà caddie của đồng đội kia được phép làm (như là cho và được yêu cầu cho lời khuyên và có các hành động khác được cho phép theo Luật 10), nhưng không được có các trợ giúp mà caddie của đồng đội kia không được phép có theo luật.
 • Bất kỳ hành động hoặc vi phạm luật nào bởi một trong hai đồng đội hoặc caddie của một trong hai người sẽ được áp dụng cho phe đó.

Trong đấu gậy, chỉ cần một trong hai đồng đội xác nhận kết quả của phe trên bảng điểm (xem Điều Luật 3.3b).

22.3 Phe phải luân phiên đánh bóng

Ở mỗi hố, các đồng đội phải thực hiện cú đánh cho phe theo thứ tự luân phiên:

 • Một đồng đội phải đánh trước cho phe từ khu vực phát bóng của tất cả các hố số lẻ, trong khi đồng đội kia phải đánh trước cho phe từ khu vực phát bóng của tất cả các hố số chẵn.
 • Sau cú đánh đầu tiên của phe từ khu vực phát bóng của một hố, các đồng đội phải luân phiên đánh bóng cho đến khi kết thúc hổ đó.
 • Nếu một cú đánh bị hủy hoặc không được tính theo bất kỷ luật nào (trừ khi có đánh được thực hiện sai thứ tự vi phạm luật này), chính đồng đội đã thực hiện cú đánh đó phải thực hiện cú đánh tiếp theo cho phe.
 • Nếu phe quyết định đánh bóng dự phòng, đồng đội có lượt đánh tiếp theo của phe phải thực hiện cú đánh đó.

Bất kỳ gậy phạt nào của phe sẽ không ảnh hưởng đến thứ tự đánh bóng luân phiên của các đồng đội.

Chế tài xử phạt do đánh bóng sai thứ tự vi phạm Điều Luật 22.3: Hình phạt chung.

Trong đấu gậy, phe phải sửa lỗi:

 • Đồng đội đúng lượt phải thực hiện cú đánh từ nơi phe đã thực hiện củ đánh đầu tiên sai thứ tự.
 • Cú đánh sai lượt và tất cả các cú đánh sau đó trước khi sửa lỗi (gồm các chủ đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) sẽ không được tính.
 • Nếu phe không sửa lỗi trước khi thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, hoặc đối với hố cuối cùng của vòng đấu, trước khi nộp bảng điểm, phe đó sẽ bị truất quyền thi đấu.

22.4 Bắt đầu vòng đấu

 1. Đồng đội đánh trước

Phe có thể chọn một đồng đội để đánh trước từ khu vực phát bóng đầu tiên khi bắt đầu vòng đấu, trừ khi Điều lệ thi đấu quy định đồng đội nào phải đánh trước.

Vòng đấu của phe bắt đầu khi người đồng đội nói trên thực hiện cú đánh để bắt đầu hố đầu tiên của phe.

 1. Giờ xuất phát và vị trí xuất phát

Điều Luật 5.3a sẽ được áp dụng khác nhau cho mỗi đồng đội tùy vào việc ai sẽ đánh trước cho phe đó.

 • Người đồng đội đánh đầu tiên phải sẵn sàng đánh vào thời điểm xuất phát và ở vị trí xuất phát, và phải bắt đầu đúng giờ (và không sớm hơn).
 • Người đồng đội đánh tiếp theo phải có mặt vào thời điểm xuất phát ở vị trí xuất phát hoặc ở gần vị trị bỏng dự kiến sẽ đến nằm yên sau cú đánh đầu tiên từ khu vực phát bóng.

Nếu không đồng đội nào có mặt theo cách trên, phe sẽ vi phạm Điều Luật 5.3a.

22.5 Đồng đội có thể dùng chung gậy

Điều Luật 4.1b(2) được điều chỉnh để cho phép các đồng đội có thể dùng chung gậy, miễn là tổng số gậy họ có cùng nhau không nhiều hơn 14./.