Điều Luật 23 – Thể thức Four-Ball

Điều Luật 23 quy định thể thức đánh Four-Ball (trong đấu đối kháng hoặc đấu gậy), theo đó các đồng đội thi đấu chung một phe đánh bóng khác nhau. Điểm số hố của phe là số gậy thấp hơn của các đồng đội ở hố đó.

23.1 Tổng quan về thể thức Four-Ball

Four-Ball là thể thức chơi (đấu đối kháng hoặc đấu gậy) liên quan đến các đồng đội mà:

 • Hai đồng đội thi đấu chung một phe, với mỗi người đánh bóng riêng của họ, và
 • Điểm số hố của phe là số gậy thấp hơn của hai đồng đội ở hố đó.

Điều Luật 1 đến 20 áp dụng cho thể thức chơi này, với các điều chỉnh ở luật này.

Một biến thể khác của thể thức này là một dạng đấu đối kháng gọi là Best-Ball, theo đó một người chơi thi đấu với một phe có hai hoặc ba đồng đội mà mỗi đồng đội đánh bóng riêng của họ theo luật, với các điều chỉnh ở luật này. (Đối với thể thức Best-Ball có ba đồng đội chung một phe, sự liên quan với đồng đội khác có nghĩa là sự liên quan với hai đồng đội còn lại trong phe).

23.2 Tính điểm ở thể thức Four-Ball

 1. Điểm số hố của phe trong đấu đối kháng và đấu gậy
 • Khi cả hai đồng đội kết thúc hố hoặc hoàn thành hố theo luật. Số gây thấp hơn sẽ là số gậy của phe ở hố đó.
 • Khi chỉ một đồng đội kết thúc hố hoặc hoàn thành hố theo luật. Số gậy của người đồng đội này chính là số gậy của phe ở hố đó. Người đồng đội còn lại không cần phải kết thúc hố.
 • Khi cả hai đồng đội không kết thúc hố hoặc không hoàn thành hố theo luật. Phe sẽ không có điểm số ở hổ đó, nghĩa là:
  • Trong đấu đối kháng, phe sẽ thua hố đó, trừ khi phe đối thủ đã thừa nhận hố hoặc đã thua hố đó.
  • Trong đấu gậy, phe sẽ bị truất quyền thi đấu trừ khi lỗi đã được sửa đúng hạn theo Điều Luật 3.3c.
 1. Bảng điểm của phe trong đấu gậy

(1) Trách nhiệm của phe. Phải ghi điểm thực ở mỗi hố của phe lên một bảng điểm, và trong giải đấu có tính điểm chấp, phải ghi điểm chấp của mỗi đồng đội lên bảng điểm đó.

Ở mỗi hố:

 • Phải ghi điểm thực của ít nhất một đồng đội lên bảng điểm.
 • Không bị phạt nếu ghi điểm của nhiều hơn một đồng đội lên bảng điểm.
 • Mỗi điểm số trên bảng điểm phải được xác định một cách rõ ràng là điểm của đồng đội nào, nếu không làm thế, phe sẽ bị truất quyền thi đấu.
 • Không đủ để xác nhận một điểm số bất kỳ là điểm số của phe một cách chung chung.

Chỉ cần một đồng đội xác nhận điểm số hố trên bảng điểm của phe theo Điều Luật 3.3(3).

(2) Trách nhiệm của ban tổ chức. Ban tổ chức có trách nhiệm xác nhận điểm số sẽ được tính cho phe ở mỗi hố, kể cả việc áp dụng điểm chấp trong giải đấu có tính điểm chấp.

 • Nếu hố chỉ có một điểm số, điểm đó sẽ được tính cho phe.
 • Nếu hố có điểm số của cả hai đồng đội.
  • Nếu các điểm số khác nhau, tính điểm số thấp nhất (thực hoặc net) cho phe.
  • Nếu các điểm số giống nhau, Ban tổ chức có thể lấy một trong hai. Nếu phát hiện điểm số được lấy bị sai vì bất kỳ lý do nào, Ban tổ chức sẽ lấy điểm số còn lại.

Nếu điểm số được tính cho phe không được ghi rõ ràng là của đồng đội nào trong phe, hoặc đồng đội có điểm số được chọn bị truất quyền thi đấu do vi phạm luật ở hố đó, phe sẽ bị truất quyền thi đấu.

 1. Ngoại lệ của Điều Luật 11.2 ở thể thức Four-Ball

Điều Luật 11.2 không được áp dụng trong tình huống sau:

Nếu đồng đội của người chơi đã hoàn thành hố và bóng đang chuyển động của người chơi phải vào hố để giảm một gậy của phe ở hố đó, nếu bất kỳ người nào cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bỏng lại ở thời điểm không có lý do hợp lý để bóng có thể vào hố, người kia sẽ không phạm lỗi và sẽ không tính điểm của người chơi ở hố đó cho phe.

Ghi điểm ở thể thức đấu gậy Four-Ball không tính điểm chấp

Hình 23.2b: Ghi điểm ở thể thức đấu gậy Four-Ball không tính điểm chấp

23.3 Khi nào vòng đấu bắt đầu và kết thúc; Khi nào hố được hoàn thành

 1. Khi nào vòng đấu bắt đầu

Vòng đấu của một phe bắt đầu khi một trong hai đồng đội thực hiện cú đánh để bắt đầu hố đầu tiên của người đó.

 1. Khi nào vòng đấu kết thúc

Vòng đấu của một phe kết thúc khi:

 • Trong đấu đối kháng, khi một phe đã thắng trận đấu (xem Điều Luật 3.2a(3) và (4)).
 • Trong đấu gậy, khi phe hoàn thành hố cuối cùng với cả hai đồng đội kết thúc hố (kể cả sửa lỗi, như theo Điều Luật 6.1 hoặc 14.7b) hoặc với một trong hai đồng đội kết thúc hố cuối cùng và đồng đội còn lại chọn không kết thúc hố đó.
 1. Khi nào hố được hoàn thành

(1) Đấu đối kháng. Phe đã hoàn thành hố khi cả hai đồng đội đã kết thúc hố hoặc cú đánh tiếp theo của họ được đối thủ thừa nhận hoặc một trong hai phe đã thừa nhận hồ đó cho đối thủ.

(2) Đấu gậy. Phe hoàn thành hố khi một trong hai đồng đội đã kết thúc hố và đồng đội còn lại đã kết thúc hố hoặc chọn không kết thúc hố.

23.4 Một hoặc cả hai đồng đội có thể đại diện cho phe

Phe có thể được đại diện bởi một đồng đội trong toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của vòng đấu. Cả hai đồng đội không cần phải có mặt, hoặc nếu cùng có mặt, không căn cả hai phải chơi mỗi hố.

Nếu một đồng đội vắng mặt nhưng sau đó có mặt và chơi, đồng đội đó chỉ có thế bắt đầu chơi cho phe giữa hai hố, nghĩa là:

 • Đấu đối kháng – Trước khi bất kỳ người chơi nào trong trận đấu bắt đầu hố. Nếu đồng đội chỉ có mặt sau khi bất kỳ người chơi nào của hai phe đã bắt đầu hố, đồng đội đó không thể chơi cho phe của họ cho đến hố sau.
 • Đấu gây – Trước khi đồng đội còn lại bắt đầu hố. Nếu đồng đội đó chỉ có mặt sau khi đồng đội còn lại đã bắt đầu hố, đồng đội đó không thể chơi cho phe của họ cho đến hố sau.

Đồng đội đến sau không được phép chơi một hố vẫn có thể cho lời khuyên hoặc hỗ trợ đồng đội và có các hành động khác cho đồng đội ở hố đó (xem Điều Luật 23.5a và 23.5b).

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 23.4: Hình phạt chung.

23.5 Hành động của người chơi ảnh hưởng đến đồng đội

 1. Người chơi được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến bóng của đồng đội mà đồng đội có thể thực hiện

Mặc dù mỗi người chơi trong phe phải đánh bóng riêng của họ:

 • Người chơi có thể có bất kỳ hành động nào liên quan đến bóng của đồng đội mà đồng đội được phép làm trước khi thực hiện cú đánh, như là đánh dấu vị trí bóng và nhấc lên, đặt lại, thả và đặt bóng.
 • Người chơi và caddie của họ có thể hỗ trợ đồng đội bằng bất kỳ cách nào mà caddie của đồng đội được phép làm (như là cho và được yêu cầu cho lời khuyên và có các hành động khác được cho phép theo Điều Luật 10), nhưng không được có các trợ giúp mà caddie của đồng đội không được phép có theo luật.

Trong đấu gậy, các đồng đội không được đồng ý với nhau để bóng lại trên khu vực gạt bóng nhằm hỗ trợ một trong số họ hoặc bất kỳ người chơi nào khác (Điều Luật 15.3a).

 1. Đồng đội phải chịu trách nhiệm về các hành động của người chơi

Bất kỳ hành động nào của người chơi liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của đồng đội được xem như đã được thực hiện bởi chính đồng đội đó.

Nếu hành động của người chơi vi phạm luật nếu được thực hiện bởi đồng đội:

 • Đồng đội sẽ vi phạm luật và sẽ nhận hình phạt tương ứng (xem Điều Luật 23.8a).
 • Các ví dụ của điều này là khi người chơi vi phạm luật bằng việc:
  • Cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh sẽ được thực hiện bởi đồng đội.
  • Vô tình làm di chuyển bóng của đồng đội, hoặc
  • Không đánh đấu vị trí bỏng của đồng đội trước khi nhấc.

Điều này cũng được áp dụng đối với các hành động của caddie của người chơi liên quan đến bóng của đồng đội nếu các hành động đó sẽ vi phạm luật nếu được thực hiện bởi đồng đội hoặc caddie của đồng đội.

Nếu các hành động của người chơi hoặc caddie của người chơi ảnh hưởng đến cuộc chơi của cả người chơi và đồng đội, xem Điều Luật 23.8a(2) để biết nếu cả hai đồng đội đều bị phạt.

23.6 Thứ tự đánh của phe

Các đồng đội có thể chơi theo thứ tự mà phe đó thấy tốt nhất.

Có nghĩa là, khi đến lượt đánh của một người chơi theo Điều Luật 6.4a (đấu đối kháng) hoặc 6.4b (đấu gậy), người chơi hoặc đồng đội của họ có thể đánh tiếp theo.

Ngoại lệ – Tiếp tục đánh ở một hố sau khi cú đánh đã được thừa nhận trong đấu đối kháng:

 • Sau khi cú đánh tiếp theo ở một hố của người chơi đã được thừa nhận, người chơi không được tiếp tục đánh ở hố đó nếu việc đó sẽ hỗ trợ đồng đội của họ.
 • Nếu người chơi làm thế, điểm số của họ ở hố đó được giữ nguyên mà không bị phạt, tuy nhiên điểm số của đồng đội ở hố đó sẽ không được tính cho phe.

23.7 Đồng đội có thể dùng chung gậy

Điều Luật 4.1b(2) được điều chỉnh để cho phép các đồng đội có thể dùng chung gậy, miễn là tổng số gậy họ có cùng nhau không nhiều hơn 14.

23.8 Khi nào hình phạt được áp dụng cho chỉ một hoặc cả hai đồng đội

Khi một người chơi nhận hình phạt do vi phạm luật, hình phạt đó có thể chỉ được áp dụng cho một mình người chơi đó hoặc cho cả hai đồng đội (nghĩa là, cho phe đó). Điều này phụ thuộc vào hình phạt và thể thức chơi:

 1. Hình phạt không phải truất quyền thi đấu

(1) Hình phật thường chỉ áp dụng cho người chơi, không áp dụng cho đồng đội. Khi người chơi nhận hình phạt không phải truất quyền thi đấu, hình phạt đó thường chỉ được áp dụng cho người chơi đó và không được áp dụng cho đồng đội của họ, trừ các tình huống được quy định ở mục (2).

 • Các gậy phạt chỉ được cộng vào điểm số của người chơi đó, không cộng vào điểm số của đồng đội.
 • Trong đấu đối kháng, điểm số của người chơi bị hình phạt chung (thua hố) sẽ không được tính cho phe ở hổ đó; tuy nhiên hình phạt này không ảnh hưởng đến đồng đội, và đồng đội có thể tiếp tục chơi cho phe ở hố đó.

(2) Ba tình huống mà hình phạt của người chơi sẽ áp dụng cho cả đồng đội:

 • Khi người chơi phạm Điều Luật 4.1b (Giới hạn 14 gậy: Dùng chung, Thêm hoặc Thay thế gậy). Trong đấu đối kháng, phe sẽ nhận hình phạt (điều chỉnh kết quả trận đấu); trong đấu gậy, đồng đội cũng sẽ nhận hình phạt giống như người chơi.
 • Khi vi phạm của người chơi trợ giúp đồng đội. Trong cả đấu đối kháng và đấu gậy, đồng đội cũng nhận hình phạt giống như người chơi.
 • Trong đẩu đối kháng, khi vi phạm của người chơi gây thiết hai đến đối thủ. Đồng đội cũng nhận hình phạt giống như người chơi.

Ngoại lệ – Người chơi đánh bóng sai không được xem là trợ giúp đồng đội hoặc gây thiệt hại cho đối thủ:

 • Chỉ người chơi (không phải đồng độ) nhận hình phạt chung do vi phạm Điều Luật 6.3.
 • Điều này đúng cho dù bóng sai là của đồng đội, đối thủ hoặc bất kỳ ai.
 1. Hình phạt truất quyền thi đấu

(1) Khi vi phạm của một người chơi làm cho phe bị truất quyền thi đấu. Phe bị truất quyền thi đấu nếu một trong hai đồng đội nhận hình phạt truất quyền thi đấu theo một các điều luật sau:

 • Điều Luật 1.2 – Tiêu chuẩn ứng xử của người chơi
 • Điều Luật 1.3 – Chơi đúng luật
 • Điều Luật 4.1a – Gậy được phép sử dụng
 • Điều Luật 4.1c – Quy trình bỏ gậy ra khỏi cuộc chơi
 • Điều Luật 4.2a – Bóng được phép sử dụng
 • Điều Luật 4.3 – Sử dụng trang thiết bị
 • Điều Luật 5.6a – Trì hoãn vô lý
 • Điều Luật 5.7b-c – Khi Ban tổ chức tạm dừng chơi và cho tiếp tục
 • Điều Luật 6.2b – Luật về khu vực phát bóng

Chỉ trong đấu đối kháng:

 • Luật 3.2c  – Áp dụng điểm chấp trong trận đấu đối kháng có tính điểm chấp

Chỉ trong đấu gậy:

 • Điều Luật 3.3 (2) – Trách nhiệm của người chơi: Xác nhận và nộp bảng điểm
 • Điều Luật 3.3b(3) – Điểm số hố bị sai
 • Điều Luật 3.3b(4) – Ghi điểm trong giải đấu có tính điểm chấp
 • Điều Luật 5.2b – Đánh tập trên sân trước và giữa các vòng đấu
 • Điều Luật 23.2b – Bảng điểm của phe trong đấu gậy

(2) Khi vi phạm của cả hai người chơi trong phe làm cho phe bị truất quyền thi đấu. Phe bị truất quyền thi đấu nếu cả hai đồng đội nhận hình phạt truất quyền thi đấu theo một trong các luật sau:

 • Điều Luật 5.3 – Bắt đầu và kết thúc vòng đầu
 • Điều Luật 5.4 – Chơi theo nhóm
 • Điều Luật 5.7a – Khi nào người chơi có thể hoặc phải dừng chơi

Chỉ trong đấu gậy:

Phe sẽ bị truất quyền thi đấu nếu trong cùng một hố, cả hai đồng đội nhân hình phạt truất quyền thi đấu theo bất kỳ tổ hợp nào của các luật sau:

 • Điều Luật 3.3c – Không kết thúc hố
 • Điều Luật 6.1b – Đánh bóng bên ngoài khu vực phát bóng khi bắt đầu hố
 • Điều Luật 6.3c – Bóng sai
 • Điều Luật 14.7 – Đánh sai vị trí

(3) Khi vi phạm của một người chơi chỉ làm cho người chơi đó không có điểm số của hố. Trong tất cả các tình huống còn lại khi mà người chơi phạm luật có chế tài xử phạt truất quyền thi đấu, người chơi không bị truất quyền thi đấu nhưng điểm số của họ ở hố xảy ra vi phạm sẽ không được tính cho phe.

Trong đấu đối kháng, nếu cả hai đồng đội phạm cùng lỗi như thế ở cùng một hố, phe sẽ bị thua hố đó./.