Điều Luật 6 – Chơi một hố

Điều Luật 6 quy định cách chơi một hố – ví dụ như các quy tắc cụ thể dành cho việc phát bóng để bắt đầu một hố, yêu cầu sử dụng cùng một bóng cho toàn bộ các hố trừ khi được phép thay thế, thứ tự đánh (chủ yếu trong đấu đối kháng hơn là đầu gậy) và hoàn thành hố.

6.1 Bắt đầu hố

 1. Khi nào hố bắt đầu

Người chơi đã bắt đầu một hố khi họ thực hiện cú đánh để bắt đầu hố đó.

Hố đã được bắt đầu cho dù nếu cú đánh được thực hiện từ bên ngoài khu vực phát bóng (xem Điều Luật 6.1b) hoặc khi cú đánh bị hủy theo một điều luật nào đó.

 1. Phải đánh bóng từ bên trong khu vực phát bóng

Người chơi phải bắt đầu mỗi hố bằng cách đánh bóng từ bất kỳ đâu bên trong khu vực phát bóng theo Điều Luật 6.2b.

Nếu người chơi bắt đầu một hố mà đánh bóng bên ngoài khu vực phát bóng (kể cả từ các vật đánh dấu khu vực phát bóng (tee-marker) sai ở một vị trí phát bóng khác cùng hổ đó hoặc của một hố khác):

(1) Đấu đối kháng. Không bị phạt, tuy nhiên đối thủ có thể hủy củ đánh.

 • Phải làm điều đó một cách nhanh chóng và trước khi một người chơi nào thực hiện một cú đánh khác. Khi đối thủ hủy cú đánh, họ không thể rút lại việc hủy đó.
 • Nếu đối thủ hủy cú đánh, người chơi phải đánh bóng từ bên trong khu vực phát bóng và vẫn là lượt đánh của họ.
 • Nếu đối thủ không hủy cú đánh, cú đánh đó được tính và bóng là trong cuộc và phải được đánh từ nơi nó nằm.

(2) Đấu gậy. Người chơi nhận hình phạt chung (hai gậy phạt) và phải sửa lỗi bằng cách đánh bóng từ bên trong khu vực phát bóng.

 • Bóng được đánh từ bên ngoài khu vực phát bóng không phải là bóng trong cuộc.
 • Cú đánh đó và các cú đánh khác trước khi sửa lỗi (gồm các cú đánh và gây phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.
 • Nếu người chơi không sửa lỗi trước khi thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, hoặc đối với hố cuối cùng của vòng đấu, trước khi nộp bảng điểm, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

6.2 Đánh bóng từ khu vực phát bóng

 1. Khi nào Luật về khu vực phát bóng được áp dụng

Các điều khoản về khu vực phát bóng ở Điều Luật 6.2b được áp dụng bất kỳ khi nào người chơi được yêu cầu hoặc được phép đánh bóng từ khu vực phát bóng, bao gồm khi:

 • Người chơi đang bắt đầu chơi một hố (xem Điều Luật 6.1),
 • Người chơi sẽ đánh lại từ khu vực phát bóng theo một luật nào đó (xem Luật 14.6), hoặc
 • Bóng trong cuộc của người chơi nằm trong khu vực phát bóng sau một cú đánh hoặc sau khi người chơi thực hiện giải thoát.

Điều Luật này chỉ được áp dụng cho khu vực phát bóng mà người chơi phải đánh từ đó khi bắt đầu hố mà họ đang chơi, không được áp dụng cho các vị trí phát bóng khác trên sân (ở cùng hoặc khác hố).

 1. Luật về khu vực phát bóng

(1) Khi nào bóng nằm trong khu vực phát bóng

 • Bóng nằm trong khu vực phát bóng khi bất kỳ phần nào của bóng chạm hoặc nằm bên trên bất kỳ phần nào của khu vực phát bóng.
 • Người chơi có thể đứng bên ngoài khu vực phát bóng để thực hiện củ đánh vào bóng ở bên trong khu vực phát bóng.

(2) Có thể đánh bóng trên Tee hoặc trên mặt đất. Bóng phải được đánh từ:

 • Một cái tee được đặt trong hoặc trên mặt đất, hoặc
 • Mặt đất.

Đối với mục đích của luật này, “mặt đất” bao gồm cát và các vật thể tự nhiên được gom lại để cắm tee hoặc đặt bóng lên.

Người chơi không được thực hiện cú đánh vào bóng trên một cái tee không hợp chuẩn hoặc bóng được đặt trên tee theo cách không được cho phép bởi điều luật này.

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 6.2b(2):

 • Chế tài xử phạt khi vi phạm lần đầu do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau: Hình Phạt Chung.
 • Chế tài xử phạt khi vi phạm lần thứ hai không liên quan đến vi phạm lần đầu:  Truất quyền thi đấu.

(3) Có thể cải thiện một số điều kiện trên khu vực phát bóng. Trước khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể có các hành động sau trong khu vực phát bóng để cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh (xem Điều Luật 8.1b(8)):

 • Thay đổi mặt đất bên trong khu vực phát bóng như là tạo một vết lõm bằng gậy hoặc chân),
 • Di chuyển, uốn cong hoặc bẻ cỏ, cỏ dại và các vật thể tự nhiên bám chặt hoặc đang mọc trên mặt đất bên trong khu vực phát bóng,
 • Loại bỏ hoặc đè cát hoặc đất bên trong khu vực phát bóng, và
 • Loại bỏ sương, sương giá và nước bên trong khu vực phát bóng.

Tuy nhiên, người chơi sẽ nhận hình phạt chung nếu họ có các hành động khác để cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh vi phạm Điều Luật 8.1a.

(4) Hạn chế trong việc di chuyển các Tee-marker khi đang chơi từ khu vực phát bóng.

 • Vị trí của các tee-marker do Ban tổ chức thiết lập nhằm để quy định mỗi khu vực phát bóng và nên được giữ nguyên ở cùng vị trí cho tất cả người chơi đánh bóng từ khu vực phát bóng đó.
 • Nếu người chơi cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến củ đánh bằng cách di chuyển bất kỳ tee-marker nào trước khi đánh bóng từ khu vực phát bóng, họ sẽ nhận hình phạt chung do vi phạm Điều Luật 8.1a(1).

Trong tất cả các tình huống khác, các tee-marker được xem như các vật cản di dời được thông thường và có thể được di dời như được phép ở Điều Luật 15.2.

(5) Bóng không trong cuộc cho đến khi cú đánh được thực hiện. Cho dù bóng nằm trên tee hoặc trên mặt đất, khi bắt đầu một hố hoặc khi đánh lại từ khu vực phát bóng theo một luật nào đó:

 • Bóng không trong cuộc cho đến khi người chơi thực hiện cú đánh vào nó, và
 • Bóng có thể được nhấc và di chuyển mà không bị phạt trước khi cú đánh được thực hiện.

Nếu bóng đang nằm trên tee bị rơi khỏi tee hoặc bị hất văng ra khỏi tee bởi người chơi trước khi người chơi thực hiện cú đánh vào nó, bóng có thể được đặt lại trên tee ở bất kỳ đâu bên trong khu vực phát bóng mà không bị phạt

Tuy nhiên, nếu người chơi thực hiện cú đánh vào bóng khi nó đang rơi xuống hoặc sau khi đã rơi xuống, sẽ không bị phạt, cú đánh được tính và bóng đã ở trong cuộc.

(6) Khi bóng trong cuộc nằm trong khu vực phát bóng. Nếu bóng trong cuộc của người chơi nằm trong khu vực phát bóng sau một cú đánh (như khi bóng vẫn nằm trên tee sau một cú đánh hụt) hoặc sau khi thực hiện giải thoát, người chơi có thể:

 •  Nhấc hoặc di chuyển bóng mà không bị phạt (xem Điều Luật 9.4b, Ngoại lệ 1), và
 • Đánh bóng đó hoặc một bóng khác từ bất kỳ chỗ nào bên trong khu vực phát bóng từ trên tee hoặc trên mặt đất theo (2), kể cả việc đánh bóng từ nơi nó nằm.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng sai vị trí vi phạm Điều Luật 6.2b(6): Hình phạt chung theo Điều Luật 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 13c(4).

6.3 Bóng sử dụng khi chơi một hố

Hố được chơi như một sự liên tục của các cú đánh được thực hiện từ khu vực phát bóng cho đến khu vực gạt bóng rồi vào hố. Sau khi phát bóng, người chơi thông thường được yêu cầu đánh cùng một bóng cho đến khi kết thúc hố. Người chơi sẽ bị phạt khi thực hiện cú đánh vào bóng sai hoặc bóng được thay thế mà việc thay thế không được cho phép bởi luật.

 1. Kết thúc hố với cùng bóng được đánh từ khu vực phát bóng

Người chơi có thể đánh bất kỳ bóng hợp chuẩn nào khi bắt đầu một hố từ khu vực phát bóng và có thể đổi bóng giữa hai hố.

Người chơi phải kết thúc hố với cùng một bóng được đánh từ khu vực phát bóng, trừ khi:

 • Bóng đó bị mất hoặc đến nằm yên bên ngoài biên, hoặc
 • Người chơi thay thế một bóng khác (cho dù có được phép làm thể không).

Người chơi nên làm dấu trên bóng mà họ sử dụng (xem Điều Luật 7.2).

 1. Thay thế bóng khác khi đang chơi một hố

(1) Khi nào người chơi được phép và không được phép thay thế bóng. Một số điều luật cho phép người chơi được đổi bóng họ đang sử dụng ở một hố bằng cách thay thế một bóng khác để làm bóng trong cuộc, và một số điều luật khác không cho phép:

 • Khi thực hiện giải thoát theo một điều luật nào đó, gồm việc thả bóng hoặc đặt bóng (như khi bóng không nằm yên trong khu vực giải thoát hoặc khi thực hiện giải thoát trên khu vực phát bóng), người chơi có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác (Điều Luật 14.3a),
 • Khi đánh lại từ vị trí của cú đánh trước đó, người chơi có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác (Điều Luật 14.6), và
 • Khi đặt lại bóng ở một vị trí, người chơi không được phép thay thế bóng mà phải sử dụng bóng gốc, với một số ngoại lệ (Điều Luật 14.2a).

(2) Bóng được thay thế trở thành bóng trong cuộc. Khi người chơi thay thế một bóng khác để thành bóng trong cuộc (xem Điều Luật 14.4)

 • Bóng gốc không còn là bóng trong cuộc nữa, cho dù nếu nó đang nằm yên trên sân.
 • Điều này đúng cho dù nếu người chơi:
  • Đã thay thế bóng gốc bằng một bóng khác khi không được phép bởi luật (cho dù người chơi có nhận ra rằng họ đang thay thế một bóng khác không), hoặc
  • Đặt lại, thả hoặc đặt một bóng được thay thế (1) sai chỗ, (2) sai cách hoặc (3) không đúng quy trình.
 • Đối với cách sửa lỗi trước khi đánh bóng đã được thay thế, xem Điều Luật 14.5.

Nếu bóng gốc của người chơi chưa được tìm thấy và người chơi đưa một bóng khác vào trong cuộc để thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách (xem Điều Luật 171d, 18.1, 18.2b và 19.2a) hoặc khi được cho phép bởi luật khi biết hoặc gần như chắc chắn việc gì đã xảy ra với bóng (xem Điều Luật 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e và 171c):

 • Người chơi phải tiếp tục đánh bóng đã được thay thế, và
 • Người chơi không được đánh bóng gốc cho dù nếu nó được tìm thấy trên sân trước khi kết thúc thời gian ba phút tìm kiếm (xem Điều Luật 18.2a(1)).

(3) Đánh bóng được thay thế không đúng. Nếu người chơi thực hiện cú đánh vào một bóng được thay thế không đúng:

 • Người chơi sẽ nhận hình phạt chung.
 • Trong đầu gậy, người chơi phải tiếp tục đánh bóng được thay thế không đúng cho đến khi kết thúc hố.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

 1. Bóng sai

(1) Đánh bóng sai. Người chơi không được thực hiện cú đánh vào một bóng sai.

Ngoại lệ – Bóng đang di chuyển trong nước: Không bị phạt nếu người chơi thực hiện cú đánh vào một bóng sai đang di chuyển trong nước trong khu vực phạt hoặc trong nước đọng tạm thời:

 • Cú đánh không được tính, và
 • Người chơi phải sửa lỗi theo luật bằng cách đánh bóng đúng từ vị trí ban đầu của nó hoặc thực hiện giải thoát theo luật.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng sau phạm Điều Luật 6.3c(1): Hình phạt chung.

Trong đấu đối kháng:

 • Nếu người chơi và đối thủ đánh nhầm bóng của nhau, người đầu tiên đánh bóng sai sẽ nhận hình phạt chung (thua hố).
 • Nếu không biết bóng sai nào được đánh trước, sẽ không bị phạt và phải kết thúc hố với các bóng bị đổi cho nhau.

Trong đấu gậy, người chơi phải sửa lỗi bằng cách đánh bóng gốc từ vị trí nó nằm hoặc thực hiện giải thoát theo luật:

 • Cú đánh vào bóng sai và các cú đánh khác trước khi sửa lỗi gồm các cú đánh và gậy phạt chỉ từ việc đánh bóng đó) không được tính.
 • Nếu người chơi không sửa lỗi trước khi thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác, hoặc đối với hố cuối cùng của vòng đấu, trước khi nộp bảng điểm, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.

(2) Làm gì khi bóng của người chơi bị đánh bởi một người chơi khác như là bóng sai. Nếu biết hoặc gần như chắc chắn là bóng của người chơi đã được đánh bởi một người chơi khác như là bóng sai, người chơi phải đặt lại bóng gốc hoặc một bóng khác ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 14.2).
Điều này đúng cho dù bóng gốc có hoặc không được tìm thấy.

 1. Khi nào người chơi có thể đánh nhiều hơn một bóng cùng lúc

Người chơi có thể đánh nhiều hơn một bóng cùng lúc ở một hố khi:

 • Đánh bóng dự phòng sẽ trở thành bóng trong cuộc hoặc bị bỏ đi, như quy định ở Điều Luật 18.3c), hoặc
 • Đánh hai bóng trong đấu gậy để sửa lỗi có khả năng là lỗi vi phạm nghiêm trọng do đánh bóng sai vị trí (xem Điều Luật 14.7b) hoặc khi không chắc chắn về quy trình đúng (xem Điều Luật 20.1c(3)).

6.4 Thứ tự đánh khi chơi một hố

Điều Luật 6.4 quy định thứ tự đánh xuyên suốt một hố. Thứ tự đánh từ khu vực phát bóng phụ thuộc vào người chơi có quyền đánh trước, và sau đó sẽ dựa vào bóng của ai ở xa hố cờ nhất.

 • Trong đấu đối kháng, thứ tự đánh rất quan trọng, nếu người chơi đánh sai lượt, đối thủ có thể hủy cú đánh và bắt người chơi đánh lại.
 • Trong đấu gậy, không bị phạt khi đánh sai lượt, và các người chơi được phép và được khuyến khích chơi “ready golf” – nghĩa là, đánh sai lượt một cách an toàn và có trách nhiệm.
 1. Đấu đối kháng

(1) Thứ tự đánh. Người chơi và đối thủ phải đánh theo thứ tự sau:

 • Bắt đầu hố đầu tiên. Ở hố đầu tiên, quyền đánh trước được quyết định theo sự sắp xếp của Ban tổ chức, hoặc nếu không có sắp xếp, bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên (như là tung đồng xu).
 • Bắt đầu tất cả các hố còn lại.
  • Người chơi thắng một hố sẽ có quyền đánh trước ở khu vực phát bóng tiếp theo.
  • Nếu hòa hố, người chơi có quyền đánh trước ở khu vực phát bóng trước đó giữ quyền đó.
  • Nếu người chơi có yêu cầu xử lý luật đúng hạn (xem Điều Luật 20.1b) mà chưa được xử lý bởi Ban tổ chức và có thể ảnh hưởng đến quyền đánh trước ở hố tiếp theo, quyền đánh trước sẽ được quyết định bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên.
 • Sau khi cả hai người chơi đã bắt đầu hố.
  • Bóng ở xa hố cờ hơn sẽ được đánh trước.
  • Nếu các bóng có cùng khoảng cách đến hố cờ hoặc không biết khoảng cách tương đối của chúng, việc bóng nào được đánh trước sẽ được quyết định bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên.

(2) Đối thủ có thể hủy cú đánh sai lượt của người chơi. Nếu người chơi đánh khi đến lượt đánh của đối thủ, sẽ không bị phạt nhưng đối thủ có thể hủy củ đánh:

 • Phải làm điều này nhanh chóng và trước khi một người chơi nào thực hiện một cú đánh khác. Khi đối thủ hủy cử đánh, họ không thể rút lại việc hủy đó.
 • Nếu đối thủ hủy củ đánh, người chơi phải, khi đến lượt đánh của họ, đánh bóng từ vị trí của cú đánh trước đó (xem Điều Luật 14.6).
 • Nếu đối thủ không hủy cú đánh, củ đánh đó được tính và bóng sẽ là trong cuộc và phải được đánh từ nơi nó nằm.

Ngoại lệ – Đánh sai lượt theo thỏa thuận để tiết kiệm thời gian: Để tiết kiệm thời gian:

 • Người chơi có thể mời đối thủ đánh sai lượt hoặc có thể đồng ý với yêu cầu đánh sai lượt của đối thủ.
 • Nếu đối thủ sau đó thực hiện cú đánh sai lượt, người chơi không còn quyền hủy cú đánh đó.

Xem Điều Luật 23.6 (thứ tự đánh ở thể thức Four-Bal).

 1. Đấu gậy

(1) Thứ tự đánh thông thường.

 • Bắt đầu hố đầu tiên. Quyền đánh trước được quyết định theo sự sắp xếp của Ban tổ chức, hoặc nếu không có sắp xếp, bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên (như là tung đồng xu).
 • Bắt đầu tất cả các hố còn lại.
  • Người chơi trong nhóm có điểm thực thấp nhất ở một hố sẽ có quyền đánh trước ở khu vực phát bóng tiếp theo: người chơi có điểm thực thấp thứ hai nên đánh tiếp theo, và tiếp tục như vậy.
  • Nếu hai hoặc nhiều người chơi hơn có điểm số giống nhau ở một hố, họ nên đánh theo cùng thứ tự như ở khu vực phát bóng trước đó.
  • Quyền đánh trước được dựa vào điểm thực, cho dù ở giải đấu có tính điểm chấp.
 • Sau khi tất cả người chơi đã bắt đầu hố.
  • Bóng ở xa hố cờ nhất nên được đánh đầu tiên.
  • Nếu các bóng có cùng khoảng cách đến hố cờ hoặc không biết khoảng cách tương đối của chúng, việc bóng nào được đánh đầu tiên sẽ được quyết định bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên.

Không bị phạt nếu người chơi đánh sai lượt, tuy nhiên nếu hai hoặc nhiều người chơi hơn thỏa thuận đánh sai lượt để mang lại lợi thế cho một trong số họ, mỗi người chơi sẽ nhận hình phạt chung (hai gậy phạt).

(2) Đánh sai lượt một cách an toàn và có trách nhiệm (“Ready Golf”).

Người chơi được phép và được khuyến khích đánh sai lượt một cách an toàn và có trách nhiệm, như là khi:

 • Hai hoặc nhiều người chơi hơn đồng ý làm thế để thuận tiện hoặc để tiết kiệm thời gian.
 • Bóng của một người chơi đến nằm yên rất gần hố cờ và người chơi muốn kết thúc hố, hoặc
 • Một người chơi đã sẵn sàng và có thể đánh trước một người chơi khác đang đến đúng lượt theo (1), miễn là việc đánh sai lượt không gây nguy hiểm, phiền toái hoặc ảnh hưởng đến người chơi nào.

Tuy nhiên, nếu người chơi có lượt đánh theo (1) đã sẵn sàng và có thể đánh và báo hiệu rằng họ muốn đánh trước, những người chơi khác thường nên chờ cho đến khi người chơi kia đánh xong.

Người chơi không được đánh sai lượt để tạo lợi thế so với những người chơi khác.

 1. Khi người chơi sẽ đánh bóng dự phòng hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng

Thứ tự đánh trong trường hợp này là tất cả người chơi trong nhóm thực hiện cú đánh đầu tiên của họ ở hố đó trước khi người chơi đánh bóng dự phòng hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng.

Nếu có nhiều người chơi sẽ đánh bóng dự phòng hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng, thứ tự đánh sẽ giống như thứ tự trước đó.

Đối với bóng dự phòng hoặc một bóng khác đánh sai lượt, xem Điều Luật 6.4a(2) và 6.4b.

 1. Khi người chơi thực hiện giải thoát hoặc sẽ đánh bóng dự phòng từ bất kỳ đâu trừ khu vực phát bóng

Thứ tự đánh theo Điều Luật 6.4a(1) và 6.4b(1) trong hai trường hợp này là:

(1) Thực hiện giải thoát để đánh bóng từ khác nơi nó nằm.

 • Khi người chơi biết là họ được yêu cầu thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách. Thứ tự đánh của người chơi sẽ dựa vào vị trí của cú đánh trước đó của họ.
 • Khi người chơi có lựa chọn đánh bóng tại chỗ hoặc thực hiện giải thoát.
  • Thứ tự đánh của người chơi sẽ dựa vào vị trí của bóng gốc (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 14.2).
  • Điều này đúng cho dù người chơi đã quyết định sẽ thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách hoặc thực hiện giải thoát để đánh từ vị trí khác so với vị trí bóng gốc (như khi bóng gốc nằm trong khu vực phát hoặc sẽ được xem là không đánh được).

(2) Đánh bóng dự phòng. Thứ tự đánh là người chơi đánh bóng dự phòng ngay sau khi thực hiện cú đánh trước đó và trước khi bất kỳ người nào đánh bóng, ngoại trừ:

 • Khi bắt đầu một hố từ khu vực phát bóng (xem Điều Luật 6.4c), hoặc
 • Khi người chơi chờ trước khi quyết định đánh bóng dự phòng (trong trường hợp đó thứ tự đánh của người chơi khi họ đã quyết định đánh bóng dự phòng sẽ dựa vào vị trí của cú đánh trước đó).

6.5 Hoàn thành hố

Người chơi đã hoàn thành hố:

 • Trong đấu đối kháng, khi:
  • Người chơi kết thúc hố hoặc cú đánh tiếp theo của người chơi được thừa nhận, hoặc
  • Kết quả hố đã được quyết định (như là khi đối thủ thừa nhận hố, điểm số hố của đối thủ thấp hơn điểm số mà người chơi có thể đạt được hoặc đối thủ đã nhận hình phạt chung (thua hố).
 • Trong đấu gậy, khi người chơi kết thúc hố theo Điều Luật 3.3c.

Xem Điều Luật 21.1b(1), 21.2b(1) và 21.3b(1)và 23.3c (Khi người chơi đã hoàn thành hố ở các thể thức đấu gậy khác và ở thể thức Four-Ball)./.