Điều Luật 7 – Tìm bóng: Tìm và xác định bóng

Điều Luật 7 cho phép người chơi có các hành động hợp lý để tìm bóng đúng cách sau mỗi cú đánh.

 • Nhưng người chơi phải cẩn thận, vì sẽ bị phạt nếu người chơi hành động quá mức và làm cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh tiếp theo của họ.
 • Người chơi không bị phạt nếu bóng bị di chuyển một cách vô tình trong lúc đang tìm kiếm hoặc xác định bóng, nhưng phải đặt lại bóng ở vị trí ban đầu.

7.1 Tìm bóng đúng cách như thế nào

 1. Người chơi có thể có các hành động hợp lý để tìm và xác định bóng

Người chơi có trách nhiệm tìm bóng trong cuộc của họ sau mỗi cú đánh.
Người chơi có thể tìm bóng đúng cách bằng việc có các hành động hợp lý để tìm và xác định nó, như là:

 • Di chuyển cát và nước, và
 • Di chuyển hoặc uốn cong cỏ, cây, cành cây và các vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt khác, và có thể bẻ gãy các vật đó, tuy nhiên chỉ khi việc bẻ gẫy đó là kết quả của các hành động hợp lý khác để tìm và xác định bóng.

Nếu việc thực hiện các hành động hợp lý nói trên, là một phần của việc tìm kiếm đúng cách, làm cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh.

 • Không bị phạt theo Điều Luật 8.1a nếu việc cải thiện là kết quả của việc tìm kiếm đúng cách.
 • Tuy nhiên, nếu việc cải thiệnlà kết quả của các hành động vượt quá mức hợp lý của việc tìm kiếm đúng cách, người chơi sẽ nhận hình phạt chung do vi phạm Điều Luật 8.la.

Khi đang tìm hoặc xác định bóng, người chơi có thể loại bỏ vật thể tự nhiên rời như được phép ở Điều Luật 15.1 và có thể loại bỏ vật cản di dời được như được phép ở Điều Luật 15.2.

 1. Làm gì nếu cát ảnh hưởng đến thế nằm của bóng của người chơi bị di chuyển khi đang tìm và xác định bóng
 • Người chơi phải tái tạo thế nằm ban đầu trong cát, nhưng có thể để một phần nhỏ của bóng có thể nhìn thấy được nếu trước đó bóng đã bị phủ bởi cát.
 • Nếu người chơi đánh bóng mà không tái tạo thế nằm ban đầu, người chơi sẽ nhận hình phạt chung.

7.2 Làm sao để xác định bóng

Bóng đang nằm yên của người chơi có thể được xác định bằng một trong các cách sau:

 • Bởi người chơi hoặc bất kỳ ai thấy bóng đến nằm yên trong hoàn cảnh mà bóng được biết là của người chơi.
 • Bằng việc thấy dấu xác nhận của người chơi trên bóng đó (xem Luật 6.3a).
 • Bằng việc tìm được một bóng có cùng hiệu, mẫu mã, số và tình trạng với bóng của người chơi trong khu vực mà bóng của người chơi có khả năng ở đó (tuy nhiên, sẽ không được áp dụng nếu có một bóng khác giống hệt cũng nằm trong cùng khu vực đó và không có cách nào để có thể xác định bóng nào là của người chơi).

Nếu không thể phân biệt bóng dự phòng của người chơi với bóng gốc của họ, xem Điều Luật 18.3c(2).

7.3 Nhấc bóng để xác định

Nếu bóng có thể là bóng của người chơi nhưng không thể được xác định từ nơi nó nằm:

 • Người chơi có thể nhấc bóng để xác định nó (gồm cả việc xoay bóng), tuy nhiên.
 • Phải đánh dấu vị trí của bóng trước, và bóng phải không được làm sạch hơn mức cần thiết để xác định nó (ngoại trừ trên khu vực gạt bóng (xem Luật 14.1).

Nếu bóng được nhấc là của người chơi hoặc một người khác, nó phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (xem Điều Luật 14.2).

Nếu người chơi nhấc bóng của họ theo luật này khi không cần thiết để xác định nó (ngoại trừ trên khu vực gạt bóng nơi người chơi có thể nhấc bóng theo Điều Luật 13.1b), không đánh dấu vị trí bóng trước khi nhấc hoặc làm sạch bóng khi không được phép, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc sai vị trí vi phạm Điều Luật 7.3: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

7.4 Bóng vô tình di chuyển khi đang tìm và xác định nó

Không bị phạt nếu bóng của người chơi bị di chuyển một cách vô tình bởi người chơi, đối thủ hoặc bất kỳ ai khi đang tìm và xác định nó.

Nếu điều này xảy ra, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 14.2). Khi làm thế:

 • Nếu bóng đã nằm trên, dưới hoặc tựa vào bất kỳ vật cản cố định, vật thể thuộc sân, vật thể xác định ranh giới sân hoặc vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt, bóng phải được đặt lại ở vị trí nằm trên, dưới hoặc tựa vào vật thể đó (xem Điều Luật 14.2c).
 • Nếu bóng bị cát phủ, thế nằm ban đầu phải được tái tạo và bóng phải được đặt lại ở thế nằm đó (xem Điều Luật 14.20(1). Tuy nhiên, người chơi có thể để một phần nhỏ của bóng có thể nhìn thấy được khi làm vậy.

Xem thêm Điều Luật 15.la (hạn chế của việc cố tình loại bỏ vật thể tự nhiên rời trước khi đặt lại bóng).

Chế tài xử phạt khi vi phạm Điều Luật 7.4: Hình phạt chung./.