Điều Luật 9 – Bóng nằm thế nào thì đánh thế đấy; Bóng nằm yên bị nhấc lên hoặc di chuyển

Điều Luật 9 quy định một nguyên tắc chính của môn golf đó là “bóng nằm thế nào thì đánh thế đấy.”

 • Nếu bóng của người chơi đến nằm yên rồi bị di chuyển bởi các yếu tố tự nhiên như là gió hoặc nước, người chơi thường phải đánh bóng từ vị trí mới của bóng.
 • Nếu bóng nằm yên bị nhấc lên hoặc di chuyển bởi bất kỳ người nào hoặc bất kỳ tác động bên ngoài nào trước khi cú đánh được thực hiện, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu của nó.
 • Người chơi nên cẩn thận khi ở gần bóng đang nằm yên, và người chơi làm cho bóng của họ hoặc bóng của đối thủ di chuyển thường sẽ bị phạt (ngoại trừ trên khu vực phát bóng).

Điều Luật 9 được áp dụng cho bóng trong cuộc đang nằm yên trên sân, và được áp dụng cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Điều Luật 5.7a.

9.1 Bóng nằm thế nào thì đánh thế đấy

 1. Đánh từ nơi bóng đến nằm yên

Bóng nằm yên trên sân của người chơi phải được đánh từ nơi nó nằm, trừ khi luật yêu cầu hoặc cho phép người chơi:

 • Đánh bóng từ một nơi khác trên sân, hoặc
 • Nhấc bóng lên rồi đặt lại bóng ở vị trí ban đầu của nó.
 1. Làm gì khi bóng di chuyển khi đang thực hiện backswing hoặc cú đánh

Nếu bóng đang nằm yên của người chơi bắt đầu di chuyển sau khi người chơi đã bắt đầu cú đánh hoặc backswing cho cú đánh mà người chơi sẽ thực hiện:

 • Không được đặt lại bóng, cho dù lý do làm bóng di chuyển là gì.
 • Thay vì thế, người chơi phải đánh bóng từ nơi nó đến nằm yên sau củ đánh đó.
 • Nếu người chơi đã làm bóng di chuyển, xem Điều Luật 9.4b để biết nếu có phạt.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc sai vị trí vi phạm Điều Luật 9.1: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

9.2 Xác định nếu bóng đã di chuyển và nguyên nhân làm bóng di chuyển

 1. Xác định nếu bóng đã di chuyển

Bóng nằm yên của người chơi chỉ được xem như đã di chuyển nếu biết hoặc gần như chắc chắn là nó đã di chuyển.

Nếu bóng của người chơi có thể đã di chuyển nhưng không biết hoặc gần như chắc chắn, bóng được xem như chưa di chuyển và phải được đánh từ nơi nó nằm.

 1. Xác định nguyên nhân làm bóng di chuyển

Khi bóng nằm yên của người chơi đã di chuyển:

 • Phải xác định nguyên nhân làm nó di chuyển.
 • Điều này sẽ quyết định việc người chơi phải đặt lại bóng hoặc đánh bóng từ nơi nó nằm và có phạt không.

(1) Bốn nguyên nhân được chấp nhận. Luật chỉ công nhận bốn nguyên nhân làm bóng nằm yên di chuyển trước khi người chơi thực hiện cú đánh:

 • Các yếu tố tự nhiên, như là gió hoặc nước (xem Điều Luật 9.3),
 • Người chơi, bao gồm caddie của người chơi (xem Điều Luật 9.4),
 • Đối thủ trong đấu đối kháng, bao gồm caddie của đối thủ (xem Điều Luật 9.5), hoặc
 • Một tác động bên ngoài, bao gồm bất kỳ người chơi nào khác trong đấu gậy (xem Điều Luật 9.6).

Xem Điều Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi);

Điều Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

(2) Tiêu chuẩn “Biết hoặc gần như chắc chắn” trong việc xác định nguyên nhân làm bóng di chuyển.

 • Người chơi, đối thủ hoặc một tác động bên ngoài chỉ được xem như đã làm bóng di chuyển nếu biết hoặc gần như chắc chắn đó là nguyên nhân.
 • Nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là ít nhất một trong những điều này là nguyên nhân, bóng sẽ được xem như đã bị di chuyển bởi các yếu tố tự nhiên.

Khi áp dụng tiêu chuẩn này, tất cả các thông tin hợp lý có sẵn phải được xem xét, nghĩa là tất cả thông tin mà người chơi biết hoặc có thể có với nỗ lực hợp lý và không làm trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý.

9.3 Bóng bị di chuyển bởi yếu tố tự nhiên

Nếu các yếu tố tự nhiên (như là gió hoặc nước, làm bóng nằm yên của người chơi di chuyến

 • Không bị phạt, và
 • Phải đánh bóng từ vị trí mới của nó.

Ngoại lệ – Bóng trên khu vực gạt bóng phải được đặt lại nếu nó di chuyển sau khi đã được nhấc lên và đặt lại (xem Điều Luật 13.1d): Nếu bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng di chuyển sau khi người chơi đã nhấc lên và đặt lại bóng ở vị trí mà nó di chuyển từ đó:

 • Bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 14.2).
 • Điều này đúng cho dù nguyên nhân làm bóng di chuyển là gì (kể cả yếu tố tự nhiên).

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc sai vị trí vi phạm Điều Luật 9.3: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

9.4 Bóng bị nhấc lên hoặc di chuyển bởi người chơi

Điều Luật này chỉ được áp dụng khi biết hoặc gần như chắc chắn là người chơi (bao gồm caddie của người chơi) đã nhấc bóng đang nằm yên của họ hoặc đã làm nó di chuyển.

 1. Khi nào bóng bị nhấc lên và di chuyển phải được đặt lại

Nếu người chơi nhấc bóng đang nằm yên của họ hoặc làm nó di chuyển, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 14.2), ngoại trừ:

 • Khi người chơi nhấc bóng theo một luật để thực hiện giải thoát hoặc để đặt lại bóng ở vị trí khác (xem Điều Luật 14.2d và 14.2e), hoặc
 • Khi bóng chỉ di chuyến sau khi người chơi đã bắt đầu có đánh hoặc backswing của cú đánh mà họ sẽ thực hiện (xem Điều Luật 9.1b).
 1. Hình phạt cho việc nhấc hoặc cố tình chạm bóng hoặc làm bóng di chuyển

Nếu người chơi nhấc lên hoặc cố tình chạm bóng nằm yên của họ hoặc làm nó di chuyển, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

Tuy nhiên, có bốn ngoại lệ:

Ngoại lệ 1- Người chơi được phép nhấc và di chuyển bóng: Không bị phạt khi người chơi nhấc bóng hoặc làm nó di chuyển theo một luật mà:

 • Cho phép bóng được nhấc rồi được đặt lại ở vị trí ban đầu,
 • Yêu cầu bóng đã bị di chuyển được đặt lại ở vị trí ban đầu, hoặc
 • Yêu cầu hoặc cho phép người chơi thả hoặc đặt bóng thêm lần nữa hoặc đánh bóng từ chỗ khác.

Ngoại lệ 2 – Bóng vô tình di chuyển trước khi được tìm thấy: Không bị phạt khi người chơi vô tình làm bóng di chuyển khi đang tìm và xác định bóng (xem Điều Luật 7.4).

Ngoại lệ 3 – Bóng vô tình di chuyển trên khu vực gạt bóng: Không bị phạt khi người chơi vô tình làm bóng di chuyển trên khu vực gạt bóng (xem Điều Luật 13.1d), cho dù việc đó xảy ra như thế nào.

Ngoại lệ 4 – Bóng vô tình di chuyển ở bất kỳ đâu trừ khu vực gạt bóng khi đang áp dụng luật: Không bị phạt khi người chơi vô tình làm bóng di chuyến ở bất kỳ đâu trừ khu vực gạt bóng khi đang có các hành động hợp lý để:

 • Đánh dấu vị trí bóng hoặc nhấc lên hoặc đặt lại bóng, khi được phép làm thế (xem Điều Luật 14.1 và 14.2),
 • Loại bỏ một vật cản di dời được (xem Điều Luật 15.2),
 • Phục hồi điều kiện bị làm xấu đi, khi được phép làm thế (xem Điều Luật 8.1d),
 • Thực hiện giải thoát theo một luật, bao gồm khi xác định có được giải thoát theo luật (như là swing gậy để xem nếu bị ảnh hưởng bởi một điều kiện), hoặc nơi sẽ thực hiện giải thoát (như là xác định điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất, hoặc
 • Đo đạc theo một luật (như là để quyết định thử tự đánh theo Điều Luật 6.4).

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc sai vị trí vi phạm Điều Luật 9.4: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

9.5 Bóng bị nhấc lên hoặc di chuyển bởi đối thủ trong đấu đối kháng

Điều Luật này chỉ được áp dụng khi biết hoặc gần như chắc chắn là đối thủ (bao gồm caddie của đối thủ đã nhấc bóng nằm yên của người chơi hoặc đã làm nó di chuyển.

Việc đối thủ đánh bóng của người chơi như là bóng sai được quy định ở Điều Luật 6.3c(1), không phải luật này.

 1. Khi nào bóng bị nhấc lên và di chuyển phải được đặt lại

Nếu đối thủ nhấc hoặc di chuyển bóng nằm yên của người chơi, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 14.2), ngoại trừ:

 • Khi đối thủ đang thừa nhận cú đánh tiếp theo, hố hoặc trận đấu (xem Điều Luật 3.2b), hoặc
 • Khi đối thủ nhấc bóng theo yêu cầu của người chơi do người chơi có ý định áp dụng một điều luật để thực hiện giải thoát hoặc để đặt lại bóng ở một nơi khác.
 1. Hình phạt cho việc nhấc lên hoặc cố tình chạm bóng hoặc làm bóng di chuyển

Nếu đối thủ nhấc lên hoặc cố tình chạm bóng nằm yên của người chơi hoặc làm nó di chuyển, đối thủ sẽ nhận một gậy phạt.

Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ:

Ngoại lệ 1- Đối thủ được phép nhấc bóng của người chơi: Không bị phạt khi đối thủ nhấc bóng:

 • Khi thừa nhận cú đánh tiếp theo, hồ hoặc trận đấu cho người chơi, hoặc
 • Theo yêu cầu của người chơi.

Ngoại lệ 2- Đánh dấu và nhấc bóng của người chơi trên khu vực gạt bóng do nhầm lẫn: Không bị phạt khi đối thủ đánh dấu vị trí bóng của người chơi và nhấc bóng trên khu vực gạt bóng do nhầm lẫn đó là bóng của đối thủ.

Ngoại lệ 3 – Các ngoại lệ giống như của người chơi: Không bị phạt khi đối thủ vô tình làm bóng di chuyển khi đang có bất kỳ hành động nào được quy định trong Ngoại lệ 2, 3 hoặc 4 của Điều Luật 9.4b.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc sai vị trí  vi phạm Điều Luật 9.5: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

9.6 Bóng bị di chuyển bởi tác động bên ngoài

Nếu biết hoặc gần như chắc chắn là một tác động bên ngoài (bao gồm một người chơi khác trong đấu gậy hoặc một bóng khác) đã nhấc lên hoặc di chuyển bóng của người chơi:

 • Không bị phạt, và
 • Bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 14.2).

Điều này đúng cho dù bóng của người chơi có hoặc không được tìm thấy.

Tuy nhiên, nếu không biết hoặc gần như chắc chắn là bóng đã được nhấc lên hoặc di chuyển bởi một tác động bên ngoài và bóng bị mất, người chơi phải thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách theo Điều Luật 18.2.

Việc bóng của người chơi bị đánh như là bóng sai bởi một người chơi khác được quy định ở Điều Luật 6.3c(2), không phải luật này.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc sai vị trí vi phạm Điều Luật 9.6: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 147a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).

9.7 Vật đánh dấu bóng bị nhấc lên hoặc di chuyển

Điều Luật này quy định phải làm gì nếu vật đánh dấu bóng, đang được sử dụng để đánh dấu vị trí của một bóng đã được nhấc lên, bị nhấc lên hoặc di chuyển trước khi bóng được đặt lại.

 1. Bóng hoặc vật đánh dấu bóng phải được đặt lại

Nếu vật đánh dấu bóng của người chơi bị nhấc lên hoặc di chuyển bằng bất kỳ cách nào (kể cả các yếu tố tự nhiên, trước khi bóng được đặt lại, người chơi phải:

 • Đặt lại bóng ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Điều Luật 14.2), hoặc
 • Đặt một vật đánh dấu bóng để đánh dấu vị trí ban đầu đó.
 1. Chế tài xử phạt cho việc nhấc hoặc làm di chuyển vật đánh dấu bóng

Nếu người chơi, hoặc đối thủ của họ trong đấu đối kháng, nhấc vật đánh đấu bóng của người chơi hoặc làm nó di chuyển (khi bóng đã được nhấc lên và chưa được đặt lại, người chơi hoặc đối thủ sẽ nhận một gậy phạt.

Ngoại lệ – Các ngoại lệ của Điều Luật 9.4b và 9.5b được áp dụng cho việc nhấc lên hoặc di chuyển vật đánh dấu bóng hoặc làm cho nó bị di chuyển: Trong tất cả các trường hợp mà người chơi hoặc đối thủ không bị phạt do nhấc bóng của người chơi hoặc vô tình làm di chuyển, sẽ không bị phạt do nhấc lên hoặc vô tình di chuyển vật đánh dấu bóng của người chơi.

Chế tài xử phạt khi đánh bóng được thay thế không đúng hoặc sai vị trí vi phạm Điều Luật 9.7: Hình phạt chung theo Điều Luật 6.3b hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Điều Luật 1.3c(4).